Advokat i Hurup: Få hjælp til din erstatningssag

Er du kommet til skade som følge af en ulykke, har du ofte krav på erstatning. Hos Ret&Råd Advokater Hurup hjælper vi dig med at udregne din erstatning, rejse erstatningskravet og rådgive dig i forbindelse med forsikringsselskabets erstatningstilbud.

Det kan være kompliceret at rejse et erstatningskrav, ligesom det kan være svært at finde ud af, hvor du skal henvende dig – for hvem er det egentlig, der skal betale erstatningen? Er det en anden person, der er skyld i skaden, er det skadevolder, du skal have erstatning fra, mens det er din arbejdsgiver, der skal betale, hvis ulykken er sket i din arbejdstid. Handler det derimod om patientskader, er det Patientklagenævnet, du skal anmelde sagen til.

Som din lokale advokat i Hurup tilbyder vi en gratis og uforpligtende snak, hvor vi vurderer din sag og forklarer dig, hvordan vi eventuelt kan hjælpe.

Skade påført af udefrakommende

Har du været ude for en ulykke, der skyldes udefrakommende faktorer, f.eks. glideskader, hundeskader eller trafikskader, er det vigtigt, at du hurtigst muligt søger læge, så dine skader kan registreres og journalføres. Samtidig bør du fotografere skadestedet og indhente navn og telefonnummer på eventuelle vidner, så du kan bevise, hvordan skaden skete.

Vi hjælper dig med at vurdere graden af dine gener, opgøre erstatningskravet og fremsætte det overfor skadevolder eller dennes forsikringsselskab – og vi står ved din side under hele forløbet.

Erstatningskrav ved arbejdsulykker

Har du været ude for en ulykke i din arbejdstid, er det din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring, der skal dække din erstatning – og det gælder også, selvom ulykken ikke kan sættes i direkte forbindelse med dit arbejde.

Erstatningen dækker blandt andet:

  • Udgifter til sygebehandling og genoptræning
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varige mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

Loven kræver, at din arbejdsgiver melder ulykken til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring seneste 9 dage efter, at den har fundet sted. Hvis det ikke sker, kan du selv anmelde ulykken, og det skal du gøre inden for 1 år.

Patientskader og Patiensklagenævnet

Fejlbehandling i det danske sundhedsvæsen forekommer desværre indimellem, og hvis det sker for dig, har du krav på erstatning. Det kan være svært at overskue de praktiske og juridiske foranstaltninger, og derfor tilbyder vi at tage hånd om din sag.

Patientskaden skal anmeldes til Patienterstatningen, og i den forbindelse er det essentielt, at du undervejs i dit videre forløb dokumenterer de gener, patientskaden har medført. Sammen med din journal, kan det være vigtige beviser i forbindelse med erstatningssagen.

Advokat i Holstebro; altid klar til at hjælpe de lokale

Som advokat i Hurup ligger det os på hjerte at hjælpe de mennesker, vi omgiver os med i det daglige. Har du været ude for en ulykke, der har påført dig skade og varige gener, så kontakt os med det samme for en indledende og uforpligtende samtale på hurup@ret-raad.dk eller tlf. 97 95 18 33.

Ret&Råd Advokater Hurup – din advokat i Hurup