Hæftelse for ægtefælles gæld

Kreditkort

Når man er gift og har formuefællesskab, tror mange, at man er fælles om det, man ejer, og også fælles om den gæld hver part optager. Dette er imidlertid en vildfarelse.

Formuefællesskab

Selvom man er gift og har formuefællesskab, sondres der stadig mellem, hvilke aktiver der tilhører manden, og hvilke aktiver der tilhører hustruen, ligesom der er forskel på, hvem der hæfter for hvilken gæld.

Aktiver, der er købt af manden, tilhører som udgangspunkt manden, og er derfor ikke begge parters aktiver men kun mandens aktiver. Har manden hævet penge fra sin konto og købt en sofa, er sofaen mandens.

På samme måde er gæld personlig – det vil sige, hvis hustruen har skrevet under på gæld i banken eller på anden måde forpligtet sig, er udgangspunktet, at gælden er hustruens alene og ikke mandens blot fordi, de er gift.

Det betyder også, at hustruens kreditorer alene vil kunne holde sig til de aktiver, hustruen ejer og ikke vil kunne komme efter aktiver, manden har.

Formuefællesskabet kommer først til udtryk, når ægteskabet ophører på grund af separation, skilsmisse eller død. Først i den situation vil man skulle dele aktiver og passiver.

Når man skal gøre et bo op, eksempelvis i forbindelse med en separation/skilsmisse, vil man ikke dele hvert aktiv og hvert passiv for sig, man vil derimod udarbejde et regnskab over, hvad manden ejer af aktiver og passiver, samt hvad han herefter ejer netto. På samme måde udarbejdes et regnskab over hustruens nettoformue.

Herefter skal den anden part have halvdelen af den nettoformue – under forudsætning af, at nettoformuen er positiv.

Viser det sig, at nettoformuen er negativ, må den ægtefælle, der har en negativ formue, beholde den selv.

Eksempel 1- Én positiv og én negativ bodel

Manden ejer:

Hus
Gæld i hus
Bil
Nettoformue i alt kr.

1.000.000,00
– 500.000,00
200.000,00
700.000.00

Hustruen ejer:

Bil
Bilgæld
Bankgæld
Nettoformue i alt kr.

100.000,00
– 150.000,00
– 200.000,00
– 250.000,00

Hustruens negative bodel skal ikke deles. Manden skal dele sin formue med kr. 350.000,00 til hver.

Manden ender med netto kr. 350.000,00 og hustruen ender med netto kr. 350.000,00 – 250.000,00 = kr. 100.000,00.

Eksempel 2 – Begge bodele positive

Manden ejer:

Hus
Gæld i hus
Bil
Nettoformue i alt kr.

1.000.000,00
– 500.000,00
200.000,00
700.000.00

Hustruen ejer:

Båd
Bil
Bankgæld
Nettoformue i alt kr.

100.000,00
100.000,00
– 20.000,00
180.000,00

Manden deler sin formue med kr. 350.000,00 til hver, og hustruen deler sin formue med kr. 90.000, til hver.

Manden ender med netto kr. 440.000,00, og hustruen ender med netto kr. 440.000,00.

Det kan derfor være relevant at få undersøgt og få taget klart stilling til, hvem der ejer hvilke aktiver, men også at få sat fokus på, hvem, der i jeres ægteskab hæfter for hvilke gældsforhold således, at I ikke får en uhensigtsmæssig deling ved en eventuel separation, som aldrig har været meningen.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.