Virksomhedens ansvar ved arbejdsulykker

Når man har ansatte, har man pligt til at tegne en forsikring, der dækker arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Virksomheder skal være opmærksomme på, at en arbejdsskade kan være omfattet af både arbejdsskadeloven og erstatningsansvarsloven.

For at sikre en ansat i tilfælde af arbejdsulykker, skal virksomheden tegne en arbejdsskadeforsikring for vedkommende hos et forsikringsselskab.

For at opfylde virksomhedens pligter ved erhvervssygdomme, skal man betale bidrag til AES, hvilket sker automatisk, når der indbetales ATP bidrag.

Hvis der kommer nogen til skade under arbejdet for din virksomhed, har du pligt til at anmelde det som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

En arbejdsskade kan godt være omfattet af både lov om arbejdsskadeforsikring og lov om erstatningsansvar, MEN den lovpligtige forsikring dækker som udgangspunkt alene ansvar efter lov om arbejdsskadeforsikring.

Erstatningsansvarsloven eller arbejdsskadeloven?

En arbejdsskade kan godt være omfattet af både lov om arbejdsskadeforsikring og lov om erstatningsansvar, MEN den lovpligtige forsikring dækker som udgangspunkt alene ansvar efter lov om arbejdsskadeforsikring.

Hvis der er noget at bebrejde virksomheden i forbindelse med en arbejdsulykke, kan man dog også som arbejdsgiver blive mødt med krav fra den ansatte efter erstatningsansvarsloven.

Det er et klart udgangspunkt, at arbejdstager, der har fået en erstatning eller en godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringen, ikke kan få udbetalt det samme efter lov om erstatningsansvar.

Men der er en række erstatningsposter, der slet ikke er dækket af lov om arbejdsskadeforsikring, ligesom arbejdstager også kan fremsætte krav om differencetab i de tilfælde, hvor der er lidt et varigt tab af erhvervsevne.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du udbetaler sygeløn, som er mindre end den sædvanlige løn, fx uden tillæg, bonus eller lign., eller hvis arbejdstager alene får sygedagpenge, kan der opstå et tab, som arbejdstager kan fremsætte krav om at få dækket af virksomheden efter erstatningsansvarsloven.

Godtgørelse for svie og smerte

Arbejdstager modtager aldrig godtgørelse for svie og smerte efter lov om arbejdsskadeforsikring, og arbejdstager kan derfor rette det fulde krav mod virksomheden, hvor dette kan rejses efter lov om erstatningsansvar.

I 2020 er dagsbeløbet kr. 210, men der kan maksimalt blive udbetalt et samlet beløb på kr. 80.000,-.

Differencetab – ved tab af erhvervsevne eller forsørgertab

Disse erstatningsposter bliver opgjort forskelligt i de to love, og det betyder, at nogle gange er det beløb, som arbejdstager har krav på efter lov om erstatningsansvar, større end den erstatning de får fra arbejdsskadeforsikringen.

Hvis der er en forskel, kaldes det for “difference-tab”, og forskellen mellem de to erstatningsbeløb kan arbejdstager kræve dækket af virksomheden efter erstatningsansvarsloven (men KUN hvor virksomheden har handlet forkert og dermed er helt eller delvist ansvarlig for ulykken).

Arbejdstagers krav efter erstatningsansvarsloven er som udgangspunkt ikke dækket af den lovpligtige forsikring, og virksomheden bør derfor undersøge dette OG overveje at tegne en frivillig forsikring med henblik på dækning af disse evt. krav fra arbejdstagere i tilfælde af arbejdsulykker.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller brug for vores bistand til en konkret sag, så find din lokale Ret&Råd-advokat her.

Læs mere om arbejdsskade her.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.