Hvordan skal jeg holde fortovet foran min grund?

Som husejer er vi nok alle opmærksomme på, at vi skal huske, at fjerne sne og is fra det fortov der er ude foran vores grund – men hvilke pligter har vi egentlig, når det drejer sig om ukrudt eller affald der befinder sig på fortovet?

Reglerne er egentlig ret enkle – hvis din ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal man som grundejer renholde det areal der hovedsagelig er bestemt for gående, og derfor kan kaldes et fortov. Pligten er gældende hele året rundt, og det gælder også affald og andet der kan genere fodgængere.

Man skal som grundejer også renholde en eventuel rendesten og afløbsriste således, at vand kan løbe frit ned i kloakken. 

Ovennævnte gælder også selv om grunden grænser op til et grusbelagt areal, (eksempelvis et fortov, hvor der ikke er lagt fliser). Det er op til de enkelte kommuner at fastsætte regler for hvor ofte et areal (eksempelvis et grusbelagt fortov) skal luges/rengøres.

Nogle kommuner har bestemt, at der skal ske lugning af rent æstetiske grunde.

Inde på den enkelte kommunes hjemmeside kan man gøre sig bekendt med de bestemmelser som kommunen har vedtaget. Hvis ikke kommunen har vedtaget noget, skal man som grundejer blot sørge for, at ”fortovet kan anvendes som fortov, primært bestemt til færdsel til fods”.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Bolig kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Tina Møller, Ret&Råd Djursland

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.