Hvordan sikrer jeg min virksomhed?

Som virksomhedsejer er der rigtig mange ting, man skal forholde sig til. Man skal både holde styr på den daglige drift, og samtidig skal man også i god tid overveje, hvad der skal ske med ens virksomhed ude i fremtiden.

De overvejelser som mange virksomhedsejere skal gør sig er bl.a., hvad der skal ske med virksomheden, når man ikke længere selv er i stand til at fortsætte den.

Her går overvejelserne på, om man skal sælge, og i givet fald til hvem? Er der mulighed for et generationsskifte, eller må man se i øjnene, at virksomheden nok skal lukkes ned, når man ikke selv er i stand til at drive den længere?

Det som mange virksomhedsejere glemmer at forholde sig til er, hvem der skal træde til, hvis der sker virksomhedsejeren noget.

For at en virksomhed kan fungere i hverdagen er det nødvendigt, at der er en, som har kompetencen til at træffe beslutninger for virksomheden og i de fleste mindre virksomheder, er der indehaveren selv, som har denne kompetence.

Men hvad sker, der hvis virksomhedsejeren bliver ramt af en pludselig blodprop, hjerneblødning, er udsat for et færdselsuheld eller ramt af længerevarende sygdom, som gør, at man ikke er i stand til at tage sig af virksomheden?

Hvad sker der, hvis virksomhedsejeren bliver ramt af en pludselig blodprop, hjerneblødning, er udsat for et færdselsuheld eller ramt af længerevarende sygdom, som gør, at man ikke er i stand til at tage sig af virksomheden?

Overvej en fremtidsfuldmagt

I denne situation kan det være meget aktuelt at have en fremtidsfuldmagt.

I en Fremtidsfuldmagt kan man som virksomhedsejer bestemme, hvem der skal have fuldmagt til at tage sig af hele eller dele af virksomheden, hvis man selv er ude af stand til at gøre det.

I mange virksomheder har man enten en betroet medarbejder, en bogholder, revisor, eller ægtefælle, som har helt eller delvist indsigt i ens virksomhed, og som derfor vil kunne varetage de opgaver, der måtte være nødvendige for at kunne holde virksomhedens daglige drift kørende og evt. kunne træffe de beslutninger, som måtte være nødvendige for virksomheden.

Fremtidsfuldmagter er reguleret ved lov om fremtidsfuldmagter, Lov 2016-06-08 nr. 618, og myndigheder, banker m.v. er således forpligtet til at acceptere en fremtidsfuldmagt.

Det er kun muligt at lave én fremtidsfuldmagt pr. person, og derfor skal man overveje nøje, hvilke forhold der skal reguleres i fremtidsfuldmagten. Skal det kun vedrøre virksomheden, eller skal man også have truffet bestemmelser omkring den private økonomi og personlige forhold?

I en fremtidsfuldmagt er det muligt at dele opgaverne/fuldmagten mellem forskellige personer, således at man f.eks. kan indsætte en betroet medarbejder til at varetage virksomheden, mens ens ægtefælle skal varetage ens private økonomiske forhold og personlige forhold.

Fremtidsfuldmagt skal være relevant for dig

For at være sikker på at fremtidsfuldmagten indeholder de forhold som er relevante for netop dig, kan det være en rigtig god idé at drøfte dette med en advokat, således at du også får de aspekter med, som du nødvendigvis ikke selv har tænkt over.

En fremtidsfuldmagt skal registreres i fremtidsfuldmagtsregisteret for, at den er gyldig, og derfor er det vigtigt, at man får den oprettet korrekt, idet den ellers er ubrugelig, hvis situationen opstår.

Fremtidsfuldmagten er, som navnet selv antyder, en fuldmagt, som gælder ude i fremtiden, og der er således ikke risiko for at den, man giver fuldmagt til, kan misbruge den. Der er nemlig krav til, hvordan en fremtidsfuldmagt kan aktiveres, og hvis man ikke selv er i stand til at sætte fuldmagten i kraft, så vil det kræve, at en læge erklærer, at man er ude af stand til selv at handle.

Det anbefales derfor, at alle virksomhedsejere tager en drøftelse med en advokat for at få afklaret, om de har brug for, at der skal udfærdiges en fremtidsfuldmagt for dem.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte advokat Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland på mail ea@ret-raad.dk eller Tlf: +45 21 68 00 31.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.