Frivilligt bestyrelsesmedlem i foreninger

Frivillige bestyrelsesmedlemmer skal også være oppe på dupperne. Det kan være strafbart ikke at leve op til reglerne for bestyrelsesarbejde – også selvom det er frivilligt. Uanset om du er lønnet eller frivilligt bestyrelsesmedlem, er du stadig omfattet af de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Hvad mange, der udfører frivilligt og ulønnet bestyrelsesarbejde, ikke ved er, at dette betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer uanset lønningsforhold risikerer at blive straffet, hvis man handler uden bestyrelsens samtykke eller i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.

Artiklen er senest ajourført den 29. december 2021.

Foreningsarbejde er noget som stort set alle bliver involveret i på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Det kan være den lokale beboerforening, fodbold- eller håndboldklub eller diverse støtteforeninger på skoler m.v.

Selv om de fleste har prøvet foreningsarbejdet, så har det vist sig gang på gang, at dem der er med i bestyrelsen ofte ikke er klare over hvilket ansvar, der følger med det frivillige bestyrelsesarbejde som man påtager sig.

Mange har den opfattelse, at som følge af at det er frivilligt arbejde, så kan man heller ikke forvente den samme arbejdsindsats, som hvis det var lønnet – dette er en helt klar fejlopfattelse.

Når man siger ja til at deltage i en bestyrelse, siger man samtidigt ja til at deltage aktivt i bestyrelsen og sætte sig ind i de ting, som foreningen nu beskæftiger sig med, herunder økonomien.

En forening er en selvstændig juridisk person, og dette betyder, at foreningen kan indgå aftaler og i øvrigt påtage sig forpligtelser som enhver anden person.

Bestyrelsesmedlemmer kan drages til ansvar

Umiddelbart er det foreningen, som hæfter udadtil, og som bærer ansvaret for de aftaler og forpligtelser, som foreningen påtager sig, men dette er ikke ensbetydende med, at man som bestyrelsesmedlem er uden ansvar.

Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt, at I sikrer, at I er fuldt ud informeret omkring foreningen, herunder særligt foreningens økonomi.

Man ser ofte i mindre foreninger, at formanden og kassereren sidder tungt på posterne og helst vil være fri for, at resten af bestyrelsen ”blander sig”.

Som bestyrelsesmedlem har man ret og pligt til at blande sig, og man skal derfor ikke affinde sig med, at kassereren eller formanden meddeler, at man f.eks. ikke ønsker at oplyse, hvordan foreningens økonomi ser ud, eller indholdet af aftaler m.v.

For bestyrelsesmedlemmer gælder der de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Dette betyder, at man som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage sig et personligt ansvar såfremt, man handler uden for de retningslinjer, der er aftalt, eller med andre uden for sin fuldmagt, eller såfremt man handler uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.

Sov roligt om natten

Det er samtidigt vigtigt at slå fast, at der er brug for den frivillige arbejdskraft i foreningerne og dermed også de frivillige bestyrelsesmedlemmer, og at et bestyrelsesansvar ikke bør afskrække nogen for at deltage i bestyrelsesarbejde.

Så længe man sørger for at holde sig orienteret om foreningens drift og de opgaver eller forpligtelser, som foreningen har påtaget sig og reagerer i de situationer, hvor man mener, at der er noget galt, så kan man sagtens sove roligt om natten.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 16-04-2009

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.