Feriepenge eller ferie med løn

Ferieloven indeholder en række generelle regler, hvorfor man oftest er omfattet af den ene eller anden kategori afhængig af de konkrete forhold

Lønmodtageres retsstilling i forbindelse med ferie reguleres af ferieloven, overenskomster og individuelle aftaler. Det kræver derfor en gennemgang af medarbejdernes konkrete forhold før det kan konkluderes hvilke konkrete rettigheder de har.

Individuelle aftaler kan godt indeholde bedre vilkår, men aldrig stille lønmodtageren dårligere end loven og oftest heller ikke dårligere end overenskomsten.

Ferieloven indeholder en række generelle regler, hvorfor medarbejerne oftest er omfattet af den ene eller anden kategori afhængig af de konkrete forhold.

Uanset om dine medarbejdere har krav på ferie med løn eller modtager feriepenge fremgår retten til at holde af ferie af ferieloven.

Hvordan optjener man ferie?

Alle optjener 2,08 feriedage for hver måned, man er ansat som lønmodtager. Arbejder dine medarbjedere fuld tid hele året optjener de 25 feriedage, svarende til de 5 ugers ferie man som lønmodtager har ret til at afholde. Den optjente ferie skal fremgå af lønsedlen.

Du kan læse mere om feriefridage, også kaldet den 6. ferieuge, på Ret&Råds hjemmeside.

Ferie med løn eller feriepenge?

Funktionærer har krav på ferie med løn samt et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn.

Medarbejdere kan dog også have krav på ferie med løn selvom de ikke er funktionærer, idet retten hertil også kan fremgå af en overenskomst eller af ansættelseskontrakten.

Hvis dine medarbejdere ikke har krav på ferie med løn, skal du som arbejdsgiver i stedet beregne og indbetale feriepenge til Feriekonto. Feriepenge udgør 12,5 % af den ferieberettigede løn (AM indkomst). Du kan dog være fritaget for indbetaling til feriekonto, hvis en arbejdsgiverforening har påtaget sig hæftelsen.

Optjente feriepenge for den aktuelle måned og samlet for hele året skal fremgå af medarbejdernes lønseddel.

Afholdelse af ferie

Uanset om medarbejderne har krav på ferie med løn eller modtager feriepenge fremgår retten til at holde af ferie af ferieloven.

Udgangspunktet er at arbejdsgiver og lønmodtager bliver enige om tidspunktet for afholdelse af ferie. Kan lønmodtager og arbejdsgiver ikke blive enige, er det arbejdsgiveren der har den endelig afgørelse.

Arbejdsgiver fastsætter herefter ferien ud fra virksomhedens drift, men skal så vidt muligt tage hensyn til lønmodtagerens ønsker samt tage særligt hensyn til ansatte med skolebørn.

Lønmodtager har altid ret til at afholde hovedferie samlet i 3 uger i perioden 1. maj til 30. september. Øvrig ferie afholdes som udgangspunkt med en uge af gangen fra 01. oktober til 30. april.

Såfremt du som arbejdsgiver fastlægger tidspunktet for dine medarbejderes ferie, skal du være opmærksom på, at medarbejderne har ret til 3 måneders varsel ved hovedferie og 1 måneds varsel ved øvrig ferie.

Selvom en medarbejder ikke har optjent 5 ugers ferie, har de altid ret til at afholde 5 uger, de skal bare selv betale herfor.

Hvis en medarbejder er syg, når ferien begynder, har vedkommende ikke pligt til at begynde ferien. Medarbejderen har  også i visse tilfælde ret til erstatningsferie, hvis hun bliver syg under ferien.

Ferie efter opsigelse/jobskifte

Hvis dine medarbejdere har ret til løn under ferie, kan du placere øvrig ferie (dvs. uger udover hovedferien) i opsigelsesperioden med en måneds varsel, mens en række særlige krav skal være opfyldt før hovedferien kan placeres i opsigelsesperioden.

Er medarbejderen fritstillet betragtes ferien dog afholdt i videst muligt omfang.

Hvis lønmodtageren fratræder inden alt ferie er afholdt, indbetales der feriegodtgørelse til feriekonto for ikke afholdt ferie i forbindelse med fratræden.

Hvis medarbejderen i henhold til en overenskomst eller individuel aftale har ret til feriefridage (6. ferieuge) afhænger udbetaling ved opsigelse af den konkrete aftale.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte advokat Tina Møller ved Ret&Råd Djursland eller din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.