Chok-regning?

Mange forbrugere føler sig snydt, når regningen fra håndværkeren eller mekanikeren kommer. Det skyldes ikke nødvendigvis, at de er blevet snydt, men nok mere, at mange ikke kender principperne for hvordan arbejderne afregnes.

Afregning kan enten ske ud fra et indhentet tilbud, overslag eller efter regning.

Hvis man ikke har indhentet tilbud eller et overslag på arbejderne, anses arbejderne som udført efter regning.

Det betyder, at håndværkeren mv. som udgangspunkt selv fastsætter prisen.

Hvis regningen imidlertid er alt for høj i forhold til gængse priser, vil man dog kunne gøre indsigelse mod regningens størrelse.

Det er dog forbrugerne som skal bevise at prisen er urimeligt høj, hvilket oftest er meget svært.

Det kan derfor være en god ide, at man forud for arbejderne går i gang aftaler hvad der skal laves og til hvilken pris.

Juridisk er der en stor forskel på et overslag og et tilbud, hvorfor du som forbruger altid bør være opmærksom på, om det er en overslagspris eller en tilbudspris du får oplyst.

Et overslag er altid kun en vejledende ca. pris

Håndværkere mv. er altså ikke bundet af prisen i overslaget, hvorfor du, som forbruger, ikke er sikret imod, at prisen bliver højere end oplyst.

Kun i helt særlige tilfælde kan du kræve nedslag i den endelige pris.

Et tilbud er derimod en fast pris for et bestemt stykke arbejde

Håndværkere mv. er derfor bundet af den aftalte pris for de omhandlede arbejder.

Men tilbuddet er omvendt alene prisen for de arbejder I har aftalt.

Hvis håndværkeren laver mere for dig end hvad der fremgår af tilbuddet, er der tale om ekstra arbejder; og de afregnes efter regning, medmindre I aftaler andet.

Hvis man efterfølgende bliver uenige, er det altid en fordel at man har tilbuddet/overslaget på skrift.

Det vil ofte fremgå om der er tale om et overslag eller et tilbud.

Fremgår dette ikke eller er begge betegnelser anvendt, bør du afklare dette inden du accepterer.

Er dokumentet betegnet overslag og ønsker du ikke usikkerhed omkring den endelige pris, bør du bede håndværkeren om at give et tilbud på det ønskede arbejde.

Såfremt arbejderne ikke lever op til det aftalte, skal du straks reklamere.

Det er dig der skal bevise, at arbejderne er mangelfulde og det er derfor ofte hensigtsmæssigt at der ikke udbedres før du har sikret dig beviser til en eventuel retssag.

Såfremt der opstår en konflikt vedrørende prisen eller mangelfuldt arbejde, bør du altid søge juridisk rådgivning for at sikre dig, at både reklamation og beviser er tilstrækkelige.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.