Få hjælp til ejendomsadministration af en advokat

Ejendomsadministration vha. en ejendomsadministrator

Hvad enten du ejer en boligudlejningsejendom, en erhvervsejendom, et ejendomsselskab, er medlem af en ejerforening eller medlem af en andelsboligforening, er det en god idé at have en ejendomsadministrator til ejendomsadministration tilknyttet.

Styr på reglerne med en ejendomsadministrator

Hvis du udlejer en eller flere ejendomme enten til bolig eller erhverv, eller du er medlem af en ejer- eller andelsforening, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de regler, der regulerer disse områder, så du f.eks. ikke risikerer at pådrage dig et erstatningsansvar. For at lette dit arbejde og mindske risikoen for at indgå ugyldige aftaler, kan det være værd at overveje at få en ejendomsadministrator til at varetage udlejningen eller ledelsen og den overordnede ejendomsadministration af foreningen. I det følgende gennemgår vi de faldgruber, du skal være opmærksom på - og hvilke fordele der er ved at hyre en ejendomsadministrator henholdsvis til ejendomsadministration af udlejningsejendomme og ejer- og andelsforeninger.

Ejendomsadministration af udlejningsejendomme

Ejer du ejendomme, som du udlejer til bolig eller erhverv, er denne udlejning omfattet af de lejeretlige regler i henholdsvis Lejeloven, Boligreguleringsloven og Erhvervslejeloven.

Da dette er komplekse regler, er det vigtigt, at du eller den som står for ejendomsadministrationen kender og forstår dem. Det kan have vidtgående konsekvenser for indgåede lejeaftaler, hvis ikke gældende lovgivning er overholdt. Dette gælder især for boligudlejning, hvor en stor del af reglerne er ufravigelige, og ikke kan ændres til skade for lejer.

Ud over ved indgåelse af lejeaftaler er der et væld af andre regler og forpligtelser, der skal overholdes under lejemålets bestående, og når lejemålet ophører. Det kan en ejendomsadministrator hjælpe med.

Pr. 1. juli 2015 er der i lejeloven indført krav om både ind- og fraflytningssyn

Blandt andet er der pr. 1. juli 2015 krav om både ind- og fraflytningssyn.

Ved at tilknytte professionel ejendomsadministrator, er du som ejer sikret, at udlejningen og den daglige ejendomsadministration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Ejendomsadministrator i ejerforeninger og andelsboligforeninger

I ejerforeninger og andelsboligforeninger er bestyrelsen valgt til at varetage ledelsen af foreningen. Det betyder samtidig, at bestyrelsen kan pådrage sig erstatningsansvar, hvis bestyrelsen begår fejl.

En ejendomsadministrator kan blandt andet hjælpe foreningen med den daglige ejendomsadministration som bogføring, regnskaber, sparring med bestyrelsen, afholdelse af generalforsamlinger og meget andet.

En ejendomsadministrator mindsker arbejdspresset på bestyrelsen, så denne kan fokusere på andre områder såsom udvikling af foreningen. Endeligt kan det være nemmere at finde bestyrelsesmedlemmer, når der er en professionel ejendomsadministrator til at hjælpe, da bestyrelsens arbejdspligter er færre.

I Ret&Råd har vi stor erfaring med ejendomsadministration både inden for udlejningsejendomme, ejerforeninger og andelsboligforeninger. Kunne du tænke dig at få et uforpligtende tilbud på ejendomsadministration for dig eller din forening, så kontakt en af vores ejendomsadministratorer allerede i dag.

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe med ejendomsadministration

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Artikler relateret til fast ejendom

Skatteforbehold ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående

Efter en række nyere afgørelser er der ikke længere sikkerhed for, at skattemyndighederne anerkender den værdi, som nærtstående overdrager en ejendom til. Derfor kunne det være rart, hvis man på forhånd kunne få skattemyndighedernes tilkendegivelse af, hvorvidt en aftalt værdiansættelse kan accepteres, eller at man kunne tage et såkaldt skatteforbehold. Mulighederne herfor afhænger dog helt af, om der er tale om en overdragelse i levende live, eller om overdragelsen sker ved arv fra et dødsbo.
Af Dorthe Østerby Advokat (H)

Kan man lave forældrekøb gennem et selskab?

Der er flere ting, man skal være opmærksom på ved forældrekøb gennem et selskab. Som mange ved, har SKAT fokus på, at den leje, der opkræves hos barnet for brug af ejendommen, svarer til markedslejen. Der er desuden en risiko for beskatning af maskeret udlodning, hvis man benytter de frie midler i et helejet selskab til forældrekøb.
Af Mads Sommerlund Advokat (H)

Kender du reglerne for køb af erhvervsejendomme?

Køb af en erhvervsejendom er ofte på flere områder mere kompliceret end køb af ejendom til almindelig beboelse, og man skal som køber sørge for at sætte sig grundigt ind i aftalegrundlaget og retsvirkningerne, inden man underskriver.
Af Tina Møller Advokat