Er I gået fra hinanden: Hvem skal være bopælsforælder?

Udgangspunktet, når I går fra hinanden, uanset om I er gift eller samlevende, er, at den fælles forældremyndighed fortsætter.

Hvad betyder det at være bopælsforælder?

Den forælder, som har bopælen – bopælsforælderen – træffer ifølge loven de dagligdags beslutninger. Dette kan være beslutninger om de forhold, der relaterer sig til barnets hverdag, herunder:

  • Direkte daglig omsorg
  • Daginstitution
  • Fritidsaktiviteter hos bopælsforælderen
  • Flytning indenlands – husk, det skal varsles med 6 uger over for den anden forælder.
  • Skolepsykolog
  • Børnesagkyndig rådgivning

Vi kan ikke blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder

En bopælssag indledes altid med at en af jer indgiver en anmodning til Familieretshuset om bopæl. Familieretshuset visiterer sagen og indkalder herefter jer begge til et møde. På mødet drøfter I muligheden for en forligsmæssig løsning af sagen, dvs. muligheden for at indgå en aftale om barnets bopæl. Hvis det ikke er muligt at lave en aftale (forlige sagen), oplyser Familieretshuset sagen. Det vil sige, at de indhenter alle de nødvendige oplysninger og derefter sender sagen i Familieretten med henblik på, at Familieretten træffer afgørelse om barnets bopæl.

Alle sager om bopæl behandles i 1. instans i Familieretten med mulighed for at anke til Landsretten.

Hvordan foregår en bopælssag i retten?

Sagen behandling afhænger af, hvilken model Retten samt I og jeres advokater ønsker, at sagen behandles efter. Retten arbejder grundlæggende med 4 forskellige modeller (A, B, C og D). Du kan læse mere om de 4 modeller på domstol.dk

Har barnet en vis alder, vil barnet blive hørt i forbindelse med sagens behandling i Familieretshuset og/eller i Familieretten. Der er mulighed for, at barnet kan få en kontaktperson i forbindelse med sagens behandling, der skal varetage og hjælpe med at belyse barnets perspektiv.

Uanset hvilken retskreds sagen kører i, at I mulighed for at anmode om retsmægling, hvis I er enige om det. Det betyder, at i vil mødes med jeres advokater samt en retsmægler og forsøge at finde en løsning på sagen uden en dommer fra Familieretten. Det er frivilligt om man ønsker retsmægling. Retsmægling medvirker i mange tilfælde til, at sagen kan forliges uden at retssagen er nødvendig.

Læs mere om Samvær & Forældremyndighed i vores brochure, eller på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.