Er din virksomhed rusten eller rustet til fremtiden?

Er din virksomhed rustet til fremtiden?

For mange små og mellemstore virksomheder er virkeligheden mere udfordrende, end den var for bare 6 måneder siden. Hvad skal du have styr på som ansvarlig virksomhedsejer eller ansvarlig ledelse? Her er fem bullets til inspiration.

Høje energipriser, galoperende inflation, recession og samtidig et paradoks om mangel på arbejdskraft, har medført det højeste antal konkurser siden 2010. Ingen ved hvad fremtiden bringer.

Har du som ansvarlig virksomhedsejer eller ansvarlig ledelse forstået i tide at udvise rettidig omhu? Så er chancerne for at din virksomhed står godt rustet i krisetider og kommer helskindet – og måske ovenikøbet styrket – ud på den anden side langt større. Hvis rusten har fået bidt sig fast i de vitale dele af virksomheden kan der være risiko for en truende konkurs.

Ruster virksomheden og dens ledelse sig til fremtiden og til sikker drift? Her kommer en række forslag til opmærksomhedspunkter, som virksomheden med fordel kan lade sig inspirere af.

1. LEDELSEN

Drives virksomheden i selskabsform og med bestyrelse, så er det vigtigt, at vedtægterne afspejler virksomhedens reelle formål, og dermed også i forsikringsretlig henseende har dækning for den sikrede interesse.

Bestyrelsens sammensætning, forretningsorden og beslutningsprotokoller er vigtige parametre, og en bestyrelsesansvarsforsikring bør der også være tegnet.

Den daglig ledelse i form af evt. direktør bør være reguleret i en direktørkontrakt, og evt. kunde- og konkurrenceklausuler bør være indarbejdet.

I bogholderiet skal der være funktionsadskillelse mellem den, der sætter regninger til betaling, og den der godkender betalingerne.

2. MEDARBEJDERE

Alle ansættelsesforhold skal være reguleret i ansættelseskontrakter med jobbeskrivelser og evt. henvisning til gældende overenskomst.

Interne retningslinjer for medarbejderne bør være beskrevet i en personalehåndbog eller i en husaftale.

Der bør foreligge referater fra personalemøder og MUS-samtaler.

Arbejdsmiljøet spiller også en vigtig rolle, og der skal i mange tilfælde udarbejdes en arbejdspladsvurdering; en såkaldt APV, og er virksomheden af en vis størrelse skal der også være en arbejdsmiljørepræsentant.

3. FORPLIGTELSER

Virksomhedens forpligtelser kan være mange og af vidt forskellig karakter.

Det kan være kreditter, leasing, kreditkøb, pantsætninger, kautioner og garantier.

Som eksempel vil en passende balance mellem købte og leasede varebiler være fornuftigt, så der hurtigt kan frasælges biler som led i tilpasningen af virksomheden.

4. FASTE EJENDOMME

For virksomhedens evt. faste ejendom, kan en evt. låneomlægning med reduktion af restgælden være et vigtigt opmærksomhedspunkt.

Og drives virksomheden fra lejede lokaler, er det muligt, at der er grundlag for at forhandle en huslejereduktion som følge af krisen.

Ofte er der gensidig uopsigelighed i en længere periode for både lejer og udlejer, og har du som selskabets ultimative ejer samtidig påtaget dig en personlig kautionsforpligtelse, skal man være ekstra varsom.

5. FORSIKRINGER

Medarbejdere skal være omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, og på trods af stor spareiver, er det ikke klogt at fravælge de frivillige dækninger.

Alt afhængig af branche og virksomhedsform er erhvervsansvarsforsikring, produktansvarsforsikring, løsøreforsikring, driftstabsforsikring, cyberforsikring og evt. bestyrelsesansvarsforsikring gode dækninger at have i værktøjskassen, hvis uheldet er ude.

Kører medarbejderne i virksomhedens biler, bør der også indhentes erklæring om hæftelse i tilfælde af vanvidskørsel.

I ØVRIGT

Hele området om datahåndtering med EDB-backup og sikkerhedskopiering, softwarelicenser, hjemmeside/domænenavn, GDPR og hvidvask er kapitler for sig, for ikke at nævne begreber som ESG og CSR, og er der fokus på disse områder, så vil der alt andet lige være større interesse for at lave forretninger med virksomheden, når der er orden i penalhuset. 

Det skal understreges, at listen ikke er udtømmende, men alene ment som inspiration til at få gennemgået en lang række af virksomhedens forhold, så der kan være ro på i hverdagen og virksomheden kan koncentrere sig om at tjene penge og tænke langsigtet.

Få hjælp og rådgivning

Har du, din virksomhed, selskabets ledelse/bestyrelse brug for en gennemgang af virksomhedens juridiske fundament, så tøv ikke med at kontakte en af Ret&Råd Advokaters mange erhvervsadvokater for en gennemgang og sparring.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.