Entrepriseaftaler – AB 18

Entrepriseaftaler

AB 18 er almindelige betingelser for arbejder og leverancer for bygge- og anlægsvirksomhed. AB 18 har afløst AB 92 som standardvilkår, og oftere og oftere aftales der modeller med mellemformer, hvor andre måder at organisere byggeriet på end den klassiske kommer i spil.

I traditionel entrepriseret er det almindeligt, at en bygherre, der skal have udført et projekt, får en rådgiver (typisk en ingeniør eller arkitekt) til at udarbejde et udbudsmateriale. Derefter indhentes der med udbudsmaterialet som grundlag tilbud hos tilbudsgivere, hvorefter de fagentreprenør, der får tildelt opgaverne, udfører entrepriserne.

Fagentreprenøren skal i det typiske tilfælde udføre entreprisen som beskrevet, og entreprenøren har ikke noget selvstændigt ansvar for projektering. Heller ikke ansvar for projektering af egen ydelse.

Medmindre der er forhold, der springer i øjnene for entreprenøren som fejlagtige, har entreprenøren i udgangspunktet ikke ansvar for andet end at gennemføre entreprisen som beskrevet i udbudsmaterialet, inden for aftalt tid og pris.

Som det også kommer til udtryk i AB 18, der har afløst AB 92 som standardvilkår, aftales der i entrepriseaftaler oftere og oftere modeller med mellemformer, hvor andre måder at organisere byggeriet på end den klassiske kommer i spil.

Hvem har indgået aftale med hvem om hvad?

I disse sager, hvor entreprenøren eksempelvis har pligt til hel eller delvis projektering af egen ydelse, er det vigtigt at huske, at entrepriseret drejer sig om: ”hvem der har indgået aftale med hvem om hvad”.

Ved fortolkning af entrepriseretlige aftaler, hvor AB 18 er aftalt, går man sædvanligvis ud fra, at aftalevilkårene gælder i en rangfølge:

  1. Entrepriseaftalen.
  2. Brevveksling, mailkorrespondance, mødereferater med ændringer eller præciseringer og som ligger tidsmæssigt efter tilbuddet.
  3. Entreprenørens tilbud.
  4. Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale med ændringer.
  5. Bygherrens udbudsmateriale
  6. AB 18

Partnering

En partneringaftale er et eksempel på en stadig mere benyttet aftaleform i entrepriseforhold.  Der kan være betydelige fordele ved at vælge en partneringmodel, hvis byggeriet, de involverede firmaer og økonomien betinger det.

OPP

Hvor det offentlige skal foretage langvarige investeringer vælges ofte en OPP-model.  Formålet med at indgå i et offentlig-privat partnerskab er at få byggeri, ideudvikling, vedligeholdelse, drift og finansiering samlet i en opgave hos én leverandør.

Rådgivning om entrepriseaftalen

Hvis du har behov for rådgivning om din entrepriseaftale, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat (H) Ole KrabbeRet&Råd Silkeborg på mail: okr@ret-raad.dk eller mobil: +45 20 27 67 80. Alternativt kan du finde din lokale Ret&Råd-advokat.

Du kan også downloade vores brochure om virksomhedens aftaler.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.