Du skal bygge. Har du forstået entrepriseaftalen?

En detaljeret, specificeret og gennemarbejdet entrepriseaftale er vigtig, når der skal samarbejdes om udførelse af byggeri. Dette gælder, hvad enten der er tale om opførelse af nyt byggeri eller, hvor der er tale om en ombygnings- eller renoveringsopgave.

En god entrepriseaftale er vigtig, både når der skal indgås aftale om opførelse af byggeri til private bygherrer, hvor der skal opføres eller ombygges en privat beboelsesejendom, og hvor der er tale om erhvervsbyggeri eller anlægsarbejde.

Det er kendetegnende for specielt aftaler om entreprise og byggeri, at der ofte er en del aktører involveret. Bygherre, arkitekt, ingeniør og en række fagentreprenører, der er antaget til hver deres specifikke, afgrænsede opgave.

Er det bygherren, ingeniøren eller jordentreprenøren, der har ansvaret for, at byggeriet er funderet på fast bund og ikke på gyngende?

Det gør det ekstra relevant inden for entrepriseretten at have styr på hvem, der indgår aftaler med hvem om hvad. Og det er ekstra relevant at få præciseret, hvem der skal levere hvilken ydelse hvornår og i hvilken stand og kvalitet. Det gælder også, hvem der har ansvaret for de enkelte dele af byggeriet, og at det samlede projekt hænger sammen. Er det bygherren, ingeniøren eller jordentreprenøren, der har ansvaret for, at byggeriet er funderet på fast bund og ikke på gyngende?

Til aftalt tid

I alle aftaler er det vigtigt at få præciseret et tidspunkt, hvor den bestilte ydelse skal være leveret. Det er særligt for aftaler om byggeprojekter, at der ofte knytter sig en speciel stor interesse i, at de enkelte aktører leverer deres ydelse uden forsinkelse, så byggeriet er klar til aflevering og indflytning den aftalte dato.

Hvis et byggeri forsinkes, kan dette medføre store ulemper og tab. Måske har bygherren, hvor der er tale om et større erhvervsbyggeri, allerede bestilt inventar og tilrettelagt en produktion i de ny opførte lokaler, hvorfor forsinkelse kan medføre ulemper og økonomiske tab. Når der er tale om et privat byggeri, har bygherren måske selv solgt sit eget hus og står uden tag over hovedet, hvis den ny ejendom ikke står klar til tiden.

AB forbruger, AB 18 og ABT 18.

Inden for entrepriseretten er der udarbejdet forskellige almindelige betingelser, der kan indgå som en del af en entrepriseaftale. De mest benyttede er AB forbruger, AB 18 og ABT 18.

Standardbestemmelser kan ofte med fordel indgå som en del af en entrepriseaftale, navnlig hvis parterne forstår, hvad det er de indgår aftale om. Det er nemlig ikke altid tilfældet, hvorfor der i entrepriseretlige tvister, der jævnligt opstår efter et byggeri, er forskellige forventninger til, hvad det egentlig var, der blev aftalt. Hvem havde egentlig ansvaret for, at lydkravene i byggeriet var overholdt? På den måde slipper man for at høre igennem væggene, hvad naboen er i gang med at foretage sig.

For at undgå tvivl om aftalegrundlag, bøvl og tvist efter byggeriet står færdigt, kan såvel bygherre som entreprenør med fordel, inden byggeriet går i gang, få hjælp hos advokat til at få lavet en entrepriseaftale, der ”holder i byretten”. Det sparer både tid og penge, at man har indgået en gennemarbejdet aftale, inden et byggeri går i gang. Så kan efterfølgende tvister og uenigheder ofte undgås.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning på området, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter, advokat (H) Ole Krabbe, Ret&Råd Silkeborg på mail: okr@ret-raad.dk eller mobil: +45 20 27 67 80. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.