Der er forskel på afgiftsfrie gaver og arveforskud

Pengegave

Hvis du er i det gavmilde hjørne og overvejer at begunstige en eller flere af dine nærmeste, skal du være opmærksom på, at der trods mange ligheder er en forskel på, om du giver en gave eller et arveforskud til dine børn eller arvinger.

Afgiftsfrie gaver

Læs med her for forskellen på afgiftsfrie gaver og arveforskud

Ifølge lovgivningen kan du årligt give afgiftsfrie gaver til dine nærmeste, så længe beløbet ikke overstiger en grænse, der pristalsreguleres hvert år.

I 2024 udgør beløbet 74.100 kr., og du kan derfor afgiftsfrit forære dette beløb til hver af de personer, der er nævnt nedenfor:

  1. Dine børn.
  2. Dine børnebørn.
  3. Dine olde- og tipoldebørn.
  4. Dine stedbørn, deres børnebørn, olde- og tipoldebørn.
  5. Enken eller enkemanden efter et af dine (sted-)børn, dvs. den efterlevende svigerdatter eller svigersøn
  6. Dine plejebørn, hvis disse har haft ophold hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig som gavegiver sammen med plejebarnet.
  7. Dine forældre og stedforældre.
  8. Dine bedsteforældre.
  9. En person, som har haft fælles bopæl med dig i de sidste 2 år, f.eks. en samlever.

Hver person er én giver eller modtager uanset ægteskabelig formueordning. Ved gaver ydet fra ægtefæller til børn anses ægtefællerne for to selvstændige gavegivere.

Forældre kan således i 2024 afgiftsfrit hver især give deres barn 74.100 kr. eller i alt 148.200 kr. Gaven skal dog være overført fra hver enkelt givers formue. Indskud på børneopsparingskonti tæller med i det afgiftsfrie gavebeløb på 74.100 kr.

Desuden kan I hver især forære jeres levende (sted-)børns ægtefæller, dvs. jeres svigerbørn, men ikke jeres børnebørns ægtefæller, en afgiftsfri pengegave på op til 25.900 kr. i 2024.

Ved at anvende reglerne om afgiftsfrie gaver fuldt ud i 2024 kan I som ægtefæller forære jeres barn og svigerbarn i alt 200.000 kr. uden afgiftsmæssige konsekvenser.

Arveforskud

I stedet for at give en afgiftsfri gave til en arving, kan du vælge at give et arveforskud.

Du kan kun give et arveforskud til dine arvinger, herunder arvinger, der er nævnt i et testamente. Du kan med andre ord ikke give arveforskud til dine børnebørn, hvis dine børn lever, og børnebørnene ikke er nævnt i dit testamente.

Dette kan med fordel ske, når du har flere børn, og du ønsker at give et af disse penge og samtidig ønsker, at børnene skal ligestilles, når arven til sin tid skal fordeles. Beløbet skal nemlig trækkes fra i modtagerens arv, når arven efter dig skal fordeles. I den situation tæller arveforskuddet med – modsat de afgiftsfrie gaver.

Forskud på forventet arv betragtes som en gave, uanset om forskuddet er ydet til en nærtbeslægtet gaveafgiftspligtig person eller en person uden for denne kreds.

Et arveforskud på op til 74.100 kr. til en person, der er omfattet af gavekredsen, som den er beskrevet ovenfor, er derfor afgiftsfrit, medmindre den afgiftsfrie bundgrænse overskrides. Hvis dette sker, skal den overskydende del af arveforskuddet gaveafgiftsberigtiges med typisk 15%, eventuelt 36,25% procent.

Arveforskud til alle andre er indkomstskattepligtige for modtageren.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.