Den anden forældre betaler ikke børnebidrag – Hvad gør jeg?

Børnebidrag

Anmodning om børnebidrag via Familieretshuset og ved manglende betaling, ansøg om forskudsudbetaling gennem Udbetaling Danmark. Ved private aftaler udbetaler de kun efter at have modtaget betaling fra den anden forælder. Glem ikke at opdatere bidraget ved ændringer i økonomi eller samvær.

Som forsørgende forældre kan du have ret til at modtage børnebidrag fra den anden forældre, hvis den anden forældre ikke opfylder sin forsørgelsespligt overfor barnet. Du kan anmode om fastsættelse af børnebidrag hos Familieretshuset. De vil derefter vurdere, om du skal have bidrag og i givet fald hvor meget.

Men hvad gør du, hvis den anden forældre ikke betaler det fastsatte bidrag?

Hvis du ikke modtager det tilkendte børnebidrag fra den anden forældre, kan du søge om forskudsudbetaling af bidraget fra Udbetaling Danmark. Det er væsentligt, at det er børnebidrag, som Familieretshuset eller familieretten har truffet afgørelse om. Udbetaling Danmark vil derefter udbetale børnebidraget til dig, hvorefter de selv vil sørge for opkrævning af bidraget hos den anden forældre.

Hvad hjælper Udbetaling Danmark med?

Du skal dog være opmærksom på, at Udbetaling Danmark kun lægger ud for normalbidraget. Det evt. pålagte procenttillæg vil ikke blive udbetalt af Udbetaling Danmark forskudsvist.

Udbetaling Danmark vil dog kunne hjælpe dig med at inddrive tillægget hos den anden forældre, og efterfølgende udbetale det til dig, når den anden forældre har indbetalt tillægget til Udbetaling Danmark.

Du skal forinden kontakt til Udbetaling Danmark have forsøgt at få den anden forældre til at udbetale det.

Du har dog ikke samme mulighed for at få forskudsudbetaling af børnebidrag, hvis du modtager børnebidrag på baggrund af en aftale med den anden forældre – og dermed ikke en afgørelse fra en korrekt myndighed. I så fald kan du fortsat få hjælp af Udbetaling Danmark til opkrævning af bidraget, dog vil de kun udbetale til dig, når de har modtaget bidraget fra den anden forældre.

Du kan søge om hjælp og udbetaling hos Udbetaling Danmark via onlineblanket på borger.dk.

Du skal huske, at du kan ansøge om ændring af børnebidrag hos Familieretshuset, hvis der er grunde til, at bidraget bør ændres. Dette kan fx være ændring af indtægtsforholdene eller en ændring af samværet.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.