Sværere at få gældssanering, hvis du ikke har afviklet på din gæld

Sværere at få gældssanering, hvis du ikke har afviklet på din gæld

Står du i en vanskelig økonomisk situation, og kunne gældsanering ende med at blive en mulighed? Så er det vigtigt, at du er opmærksom på din hidtidige afvikling af gælden. Ser denne nemlig ikke fornuftigt ud, kan det ende med, at du bliver afskåret muligheden for gældsanering.

Efter den danske konkurslov er det ikke muligt at opnå gældsanering, hvis man har undladt at afdrage på sin gæld, selvom man har haft rimelig mulighed for det. Bestemmelsen i konkursloven har primært været tiltænkt de situationer, hvor en person har haft en indtægt eller er kommet til ekstra kapital f.eks. i form af en gave, som har gjort det muligt for personen at afdrage på gælden, men hvor skyldneren har undladt dette.

Den nyeste praksis på området viser en retning, hvor Højesteret ønsker at stramme muligheden for opnåelsen af gældsaneringen, hvis man ikke inden anmodningen til skifteretten, har brugt sine likvide midler fornuftigt og forsøgt at afdrage på sin gæld. Det er altså vigtigt, at man over for systemet og over for sine kreditorer har vist, at man ønsker at få styr på sin økonomiske situation hurtigst muligt. 

Dommen, der tydeligt viser dette, blev afsagt den 30. marts 2016 af Højesteret. Her bad man Højesteret om at tage stilling til, hvorvidt en skyldner kunne opnå gældsanering til trods for, at personen ikke havde afdraget på sin gæld, selvom der var rimelig mulighed for det.

Afgørende at du har vist vilje til at afdrage på din gæld

Skyldneren i sagen havde en gæld på 2,2 millioner kr. og havde ikke afdraget noget af sin gæld inden han anmodede om gældsanering. Af dommen fremgår det, at den pågældende skyldner havde 4.800 kr. til rådighed hver måned, som han kunne have afdraget med. Skyldnerens advokat gjorde under sagen gældende, at dette beløb i forhold til de 2,2 millioner ikke gav skyldneren en realistisk mulighed for at afvikle gælden, og derfor kunne man ikke forvente, at han havde afdraget løbende. Skyldneren havde forinden anmodningen til skifteretten desuden afvist et tilbud fra sin kreditor, hvor skyldneren kunne have afdraget gælden på yderst rimelige vilkår.

Disse omstændigheder gjorde, at Højesteret afskar skyldneren fra at opnå gældsanering, da man mente, at hans økonomiske forhold sammenholdt med afvisningen af tilbuddet fra kreditorerne alt sammen talte for, at han burde have afdraget gælden løbende.

Det er vigtigt at huske på, at alle insolvensretlige sager er forskellige, og det er en konkret vurdering skifteretten og domstolene skal foretage i hver enkel sag. Det er derfor svært at trække helt klare retningslinjer ud af dommen, men det er tydeligt, at Højesteret ved deres nyeste afgørelse har ønsket at nedsætte muligheden for gældsanering over for personer, der ikke har vist den store vilje til at få afviklet deres gæld.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Gæld kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Betina Boysen, Ret&Råd København.