Emner:
Ved et proklama forstås en særlig meddelelse, som indrykkes i Statstidende efter et dødsfald.

Proklama

Ved et proklama forstås en særlig meddelelse, som indrykkes i Statstidende efter et dødsfald.

Når der sker et dødsfald, skal der tages stilling til, hvorledes dødsboet skal behandles rent juridisk - herunder om det skal ske ved boudlæg, ægtefælleudlæg, om længstlevende ægtefælle skal hensidde i uskiftet bo, eller om boet skal skiftes, herunder enten privat eller som bobestyrerbo.

Hvornår skal der indrykkes proklama? 

Vælger du, at boet skal behandles som enten ægtefælleudlæg, uskiftet bo, privat skifte eller bobestyrerbehandling skal der indrykkes et proklama i Statstidende.

Dette vil sige, at dødsboet i det elektroniske medie Statstidende (www.statstidende,dk) skal indrykke en meddelelse om dødsfaldet, hvori det anføres, at alle, der mener at have et krav i dødsboet, skal anmelde deres krav inden 8 uger efter indrykningen.

Hvis fristen i proklamaet overskrides, bortfalder kreditors krav som klart udgangspunkt. Dog er der enkelte krav, der ikke bortfalder, f.eks. krav sikret ved pant.

Dette indebærer, at når de 8 uger er gået, vil det være muligt at danne sig et fuldstændigt overblik over boets formue.

Skulle det vise sig, at gælden i dødsboet overstiger værdien af dødsboets aktiver, vil I som arvinger kunne anvende en såkaldt udbakningsregel. Dette indebærer, at I leverer dødsboet tilbage mod samtidig at slippe for gældsforpligtelsen.

Muligheden for at 'bakke ud' kræver imidlertid, at boet kan leveres tilbage som det så ud ved dødsfaldet. Dette medfører, at det er meget vigtigt, at I overvejer hvorledes der ageres i dødsboet i perioden fra boets udlevering og til udløbet af proklamafristen.

Du kan drøfte dette forhold nærmere med din dødsboadvokat.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Testamente og arv i øvrigt kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Broksø, Ret&Råd København

Artiklen er oprindeligt bragt d. 26-11-2014