Sørg for at få lavet testamente i tide

Hvis du har særlige ønsker for, hvem der skal arve dig og ikke ønsker, at arven blot skal fordeles efter arvelovens regler, skal du i god tid sørge for at få oprettet et testamente. Højesteret har netop afsagt en dom, hvor de ønsker, som en arvelader havde skrevet i et nødtestamente, ikke blev fulgt.

Situationen i sagen var den, at en ældre mand, der var indlagt på hospitalet, dagen før sin død dikterede et notat til en bekendt, hvoraf det fremgik, hvordan hans aktiver skulle fordeles ved hans død.

Spørgsmålet i sagen var, om notatet var et gyldigt testamente.

I Arveloven er det bestemt, hvordan et testamente skal oprettes for at være gyldigt. Som udgangspunkt skal et testamentet enten oprettes for en notar eller for 2 vidner for at være gyldigt.

Hvis man imidlertid, på grund af sygdom eller et andet nødstilfælde, er forhindret i at oprette et testamente for notaren eller for 2 vidner, kan man dog oprette et såkaldt nødtestamente. Et nødtestamente kan oprettes på hvilken som helst måde, som f.eks. pr. mail, sms, video eller telefonsvarer.

Gyldigt nødtestamente forudsætter nødssituation

Hvis et nødtestamente skal anses som gyldigt, er det dog helt afgørende, at testator på tidspunktet for oprettelsen af nødtestamentet befinder sig i en situation, hvor han føler, at døden kan indtræde når som helst og føler, at han ikke har mulighed for at oprette et notar- eller vidnetestamente.

I sagen, som blev behandlet i Højesteret var hovedspørgsmålet, om den ældre mand havde ment, at han på tidspunktet, da han dikterede notatet, befandt sig i sådan en nødsituation.

Uanset, at det måtte antages at notatet reelt var udtryk for mandens ønsker om, hvordan der skulle forholdes med arven efter ham, og at han faktisk døde dagen efter at have dikteret notatet, så fandt Højesterets flertal det ikke bevist, at manden på tidspunktet for oprettelsen af notatet havde været i sådan en nødsituation, at notatet kunne betragtes som et gyldigt nødtestamente.

Højesterets afgørelse betød således, at de ønsker for arvens fordeling, der fremgik af notatet, ikke kunne følges, og at arven efter ham derfor skulle fordeles mellem hans slægtsarvinger i overensstemmelse med arvelovens almindelige regler.

Advokat Dorthe Østerby, Ret&Råd Randers og Århus C førte og vandt sagen i Højesteret for testators slægtsarvinger.

Læs mere

Læs mere om, hvordan du i tide kan oprette et gyldigt testamente her

Højesterets dom i den omtalte sag kan læses her