Konkurskarantæne

Konkurskarantæne, NEJ TAK!

Vestre Landsret har i medio januar frifundet en direktør, da direktøren ikke havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse.

Byretten havde ellers pålagt direktøren konkurskarantæne, men der skulle efter Landsrettens opfattelse mere til.

Advokatfuldmægtig Tina Møller var langt fra enig i Byrettens kendelse, hvorfor hun anbefalede klienten straks at kære afgørelsen – og det gav pote!

Tina Møller udtaler:

Byretterne har efter min opfattelse anlagt en meget hård praksis efter indførelse af reglerne om konkurskarantæne, men det fremgår af forarbejderne, at pålæggelse af konkurskarantæne kræver, at der er tale om misbrugslignende forhold, hvorfor jeg mener der er god grund til at få prøvet langt flere kendelser ved Landsretten.

Du kan læse kendelsen her

Har du spørgsmål vedrørende pålæggelse af konkurskarantæne kan du kontakte advokatfuldmægtig Tina Møller.