Har du husket medarbejderne i juleræset?

Har du husket medarbejderne i juleræset?

Inden for ansættelsesretten er der en række områder som virksomheder bør være opmærksom på, nu hvor vi nærmer os årsskiftet.

Julegaver til medarbejdere

Jo større gaver – jo bedre, er det flestes opfattelse, men dette er lidt misvisende, når der er tale om julegaver mellem virksomhed og ansatte.

I princippet må en medarbejder modtage gaver fra sin arbejdsgiver på højest kr. 1.100 inden for samme år uden at betale skat af gaverne. Hvis det samlede gaveværdi overstiger dette beløb skal alt beskattes.

Hvis du giver julegaver til dine medarbejdere, så bør du som udgangspunkt holde dig under en værdi på kr. 800 pr. medarbejder. Såfremt gaven har kostet mere end kr. 800., er medarbejderen skattepligtig af gavens værdi medmindre det samlede beløb ikke overstiger kr. 1.100. Her er eksempler på hvordan skattereglerne virker i praksis: 

  • Julegave 800 kr. – andre gaver i løbet af året 300 kr. = ingen beskatning
  • Julegave 1.100 kr. - ikke andre gaver i løbet af året = ingen beskatning. 
  • Julegave 900 kr. – andre gaver i løbet af året 200 kr. = ingen beskatning. 
  • Julegave 800 kr. – andre gaver i løbet af året 400 kr. = beskatning af 400 kr.
  • Julegave 801 kr. – andre gaver i løbet af året 300 kr. = beskatning af 1.101 kr.
Du kan derfor give julegaver på kr. 1.100 pr. medarbejder, men så må du ikke give andre gaver i løbet af året.

Hele udgiften for arbejdsgiveren kan fratrækkes som en driftsomkostninger.

Pension og opsparing

December måned er den måned på året, hvor mange medarbejdere gerne vil lave en ekstra indbetaling til deres pensionsordning for at spare i skat. Såfremt din medarbejder ønsker en sådan ekstra indbetaling, er det vigtigt at være opmærksom på, at en sådan indbetaling skal ske inden årets udgang, dvs. senest 31. december.

Som udgangspunkt udbetales søgnehelligdagsopsparing løbende, men der kan være krav om udbetaling af restsaldoen ved årsskiftet.

Som virksomhed skal du derfor være opmærksom på at der i visse overenskomster eller ansættelseskontrakter, kan være krav om, at søgnehelligdags- og/eller fritvalgsopsparing skal opgøres ved årsskiftet. 

Placering af feriepenge

En medarbejder skal enten have feriepenge eller ferie med løn.

I langt de fleste tilfælde har arbejdsgivere og medarbejder ingen problemer i forhold til feriepengene, men ved årsskiftet skal du som arbejdsgiver være særlig opmærksom på, at placere feriepengene korrekt.

Princippet i ferieloven er, at feriepengene skal placeres i optjeningsåret. Dette tidspunkt er nødvendigvis ikke altid det samme som lønudbetalingen. Derfor skal feriepengene ikke placeres efter lønudbetalingsdatoen, men efter den dato optjeningsperioden slutter. Det er vigtigt at placere feriepengene korrekt, så medarbejderen kan bruge sine feriepenge i det efterfølgende ferieår. Her kan gives to eksempler:

Hvis arbejdet er udført i perioden 1.-31.12.2016, men lønnen er udbetalt den 1.1.2017, skal feriepengene placeres i 2016, fordi feriepengene er optjent i 2016, selv om lønnen er udbetalt i 2017. 

Hvis arbejdet er udført i perioden 15.12.2016 til 15.1.2017, skal feriepengene placeres i 2017, fordi optjeningsperiodens slutdato ligger i 2017. 

Hvis feriepengene i førstnævnte eksemplet er placeret korrekt, kan medarbejderen bruge pengene i det efterfølgende ferieår, dvs. 2016/2017. Hvis feriepengene er placeret forkert, kan medarbejderen først bruge pengene i ferieåret 2017/2018.

Arbejdsgivere skal huske, at de har pligt til at sikre, at oplysninger hos dem og Feriepengeinfo stemmer overens.

Huskeliste ved årsskifte.

  • Hvis virksomheder holder ferielukket mellem jul og nytår skal meddelelsen foreligge senest en måned før ferielukningen
  • For dyre julegaver samt andre gaver kan udløse beskatning hos medarbejderen
  • Undersøge hvorvidt en medarbejder ønsker ekstra indbetaling til pension i december
  • Skal søgnehelligdags- og fritvalgsopsparing udbetales ved årsskiftet?
  • Placere feriepengene i optjeningsåret.