Hvad er dit ansvar som bestyrelsesmedlem i en krisetid?

Ansvar bestyrelsen i kapitalselskaber

Hvilke udfordringer kan der være forbundet med at sidde i bestyrelsen i kapitalselskaber? Og kan man potentielt risikere at få erstatningsansvar som bestyrelsesmedlem, hvis noget går galt i en virksomhed, man sidder i bestyrelsen i? F.eks. hvis virksomheden kommer i økonomisk uføre og ikke kan betale sine kreditorer?

I denne artikel kan du læse om ansvar, når man at sidder i bestyrelsen i kapitalselskaber. Med udsigt til en mulig økonomisk afmatning, og desuden med udsigt til, at virksomheder inden for nogle brancher ser ud til at kunne få udfordringer med presset økonomi i den kommende tid, er det så klogt at sidde med ansvaret i bestyrelsen i kapitalselskabet?

Hvad er bestyrelsens ansvar i kapitalselskaber?

I forbindelse med den seneste finanskrise blev der kørt en del prøvesager, der bidrog til afklaring af bestyrelsesansvarets grænser. Med svar på spørgsmål som:

  • Kan der stilles krav til minimumskvalifikationer for at man kan bestride et bestyrelseshverv.
  • Er det både bestyrelsesmedlemmet og virksomheden der bærer ansvaret, hvis der sammensættes en bestyrelse, der mangler kompetencer og indsigt til at lede virksomheden forsvarligt?

Den generelle erstatningsregel for bestyrelsesmedlemmer og direktør i selskaber findes i selskabslovens § 361, stk 1 og hedder:

”Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv, forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte skaden. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.”

En rød tråd i praksis viser:

Et medlem af en bestyrelse skal have et vist kundskabs- og erfaringsniveau, og det kan være ansvarspådragende at sammensætte en forudsætningsløs bestyrelse. Men praksis viser også, at der generelt er vide rammer, når en virksomhed sammensætter sin bestyrelse.

Hvis der er valgt et medlem med en særlig sagkundskab til en bestyrelse, kan det være rimeligt at forvente, at det pågældende bestyrelsesmedlem har særlig øje på, at der er styr på de dele af aktiviteterne, han har særlig sagkundskab inden for.

Hvert enkelt medlem af bestyrelsen i kapitalselskaber har et særskilt ansvar for, at virksomheden aflægger en årsrapport, der er udarbejdet i overenstemmelse med lovgivningen. Selv om et ledelsesmedlem er uenig i en årsrapport, skal alle medlemmer af bestyrelsen fortsat underskrive årsrapporten. Men man er berettiget til at få tilføjet sine bemærkninger og eventuelle uenigheder.

Særligt i selskaber, hvor der er konflikt mellem ejerne og i nødlidende selskaber, hvor der er en presset økonomi, er der anledning til at være på vagt, hvis man vil undgå at ifalde et ansvar som bestyrelsesmedlem.  

Hvis et selskab, man sidder i bestyrelsen af, fortsætter driften efter det tidspunkt, hvor situationen er ”håbløs”, er det nødvendigt at agere for at undgå ansvar. En af måderne at reagere på kan være at sørge for, at det sikres, at virksomheden ikke optager ny kreditter hos leverandører eller andre samarbejdspartnere efter, at ”håbløshedstidspunktet” er passeret. Hvis det ellers kan lade sig gøre. Eller man kan træde ud af bestyrelsen.

Måske har man pligt til at foranledige, at der indledes en formel rekonstruktion, hvor skifteretten er involveret og samhandelspartnerne officielt får besked om, at situationen er som den er. Men modellen afhænger af situationen, og det er ikke altid nok til at reparere på tidligere forsømmelser, at man træder ud af bestyrelsen, da man jo har medansvar for den allerede udstukne kurs og trufne dispositioner. En erstatningspådragende handling kan som bekendt både bestå i, at man begår en erstatningspådragende handling, eller undlader at foretage sig noget i en situation, hvor der er en handlepligt.

Download vores brochure om rekonstruktion af virksomheder

Læs mere om Ret&Råd

I Ret&Råd har vi flere blandt vores erhvervsadvokater en række certificerede bestyrelsesmedlemmer, der udover juridiske kompetencer og indsigt i selskabslovgivningen har de nødvendige forretningsmæssige erfaringer til at kunne gøre en forskel for virksomheden og også hjælpe en virksomhed godt igennem en akut opstået udfordring. Kontakt din Ret & Råd advokat for at høre, hvordan du får en kompetent og dygtig forretningsadvokat fra Ret&Råd knyttet til din bestyrelse.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.