Arealmangler

Når man køber bolig, er det naturligt at ville have det, som man har betalt for. Dette gælder også for arealet af boligen. Hvis arealangivelsen i købsaftalen er større end det faktiske areal, foreligger der arealmangel.

Udgangspunktet ved bolighandel er, at køber skal have, hvad der er angivet i købsaftalen.

Bygnings- og Boligregistret – BBR – er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. BBR-ejermeddelelsen indeholder oplysninger om blandt andet ejendommens areal. Oplysningerne afspejler de faktiske, fysiske forhold ved boligen. BBR vurderer dog, at op mod 25 procent af alle danske enfamiliehuse er opmålt forkert.

Retspraksis

Retspraksis vedrørende arealmangler har været uafklaret. Østre Landsret og Vestre Landsret er kommet frem til to forskellige afgørelser i sager, der var næsten identiske.

Højesteret har imidlertid senere – i to afgørelser fra august 2013 – taget afgørende stilling til spørgsmålet, om det er muligt at ”komme efter” en sælger for arealmangler ved en boligejendom, eller om et sådan krav er omfattet af ansvarsfritagelsen i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. De 2 sager er næsten identiske.

Sagens omstændigheder (den ene af de to sager)

Køberne havde i den konkrete sag i forbindelse med indgåelse af handlen med ejendommen fået oplyst, at boligarealet udgjorde 150 m2 men det viste sig, at det korrekte areal imidlertid alene udgjorde 122 m2, hvorfor køberne anlagde sag mod sælger med påstand om erstatning eller et afslag i købesummen. Køberne havde betalt 1.630.000 kr. for ejendommen. Skønsmanden, der i forbindelse med sagen foretog en vurdering af ejendommens værdi på baggrund af 122 m2, vurderede, at ejendommens værdi var 1.436.800 kr. Højesteret fandt, at sælger ikke efter reglerne er fritaget for ansvar for arealmangler, og gav derfor køberne medhold i kravet om afslag. Højesteret godkendte det afslag, som landsretten skønsmæssigt havde fastsat til 150.000 kr., hvorefter sælger blev dømt til at erstatte køberne dette beløb tillagt sagens omkostninger.

Vigtigt med korrekte oplysninger

Både ejendomsmægleren og købers advokat risikerer at være ansvarlige for et evt. tab, hvis de kunne eller burde have konstateret en forskel.

Oplysningerne i BBR er offentlige og bruges i sager om belåning, salg og fastsættelse af afgifter på vand og varme. Også i forhold til ejendomsskatter er det nødvendigt, at tallene er korrekte. Hvis fx en tidligere ejer af en bolig har overdrevet boligarealet for at opnå et større boliglån, kan det gå ud over den nuværende ejer, som skal betale ejendomsskat for et forkert antal kvadratmeter.

På mange måder har boligarealet således betydning for boligejerens økonomi og det kan derfor være en god ide, at tage et målebånd med, når man overvejer køb af ejendom og sammenholde de faktiske tal med BBR.

Ret&Råd har lavet en brochure, der beskriver alle de ting, du skal have kendskab til ved en bolighandel. Læs køberguiden her

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.