Derfor bør du ikke nødvendigvis vælge uskiftet bo

Når ens ægtefælle dør har den overlevende ægtefælle en række muligheder, når boet efter afdøde skal skiftes. Dvs. at børne ikke får deres arv før længstlevende er død. Men uskiftet bo er ikke altid den bedste løsning. Læs her hvorfor.

Når ens ægtefælle dør

Er der børn i ægteskabet kan den længstlevende vælge at sidde i uskiftet bo med børnene. Det betyder, at længstlevende derfor kan råde over alle aktiver i boet uden at børnene får arv fra afdøde.

Dog er der for længstlevende begrænsninger i rådigheden i levende live, da længstlevende ikke må misbruge boets midler eller frit give store gaver, der kan stå i misforhold til boets formue. Ifølge AL § 29, stk. 3 har den efterlevende ægtefælle desuden pligt til efter skifterettens bestemmelse at meddele oplysninger om dispositioner over det uskiftede bos formue, såfremt en arving gør gældende at der foreligger misbrug.

Før man vælger at sidde i uskiftet bo, er det derfor vigtigt, at man gennem den rette rådgivning finder ud af, om det er det mest optimale at sidde i uskiftet bo. Der er nemlig også en række andre ulemper ved dette valg.

Med uskiftet bo følger også eventuelle gældsforpligtelser efter afdøde

Længstlevende påtager sig – i modsætning til et skifte – f. eks. ansvaret for den afdødes gældsforpligtelser. Det kan være lån, kautionsforpligtelser, erstatningsansvar og lignende – forpligtelser som den overlevende ægtefælle måske ikke har haft kendskab til.

Risikoen begrænses ved indrykning af proklama, men anmelder kreditor et krav over for den længstlevende ægtefælle, så overtages gælden af denne.

Længstlevendes hæftelse er dog begrænset til værdien af det modtagne, dvs. førstafdødes bodel.

Længstlevende indtræder desuden i afdødes udskudte skatter, hvorfor det er vigtigt at have et overblik over afdødes skattemæssige forhold.

De øvrige skattefordele, der er ved et skifte, herunder f.eks. muligheden for skattefri indtægter i boet i 12 måneder i privatskiftede boer mistes, lige som en række andre skattemæssige muligheder forsvinder.

Begrænsede muligheder ved oprettelse af testamente

Længstlevende får endvidere begrænsninger i sin testationskompetence. Den længstlevende kan således alene testere over halvdelen af det samlede bos formue, da den anden halvdel betragtes som arv børnene har til gode fra den førsteafdøde ægtefælle. Netop dette forhold kommer bag på mange længstlevende ægtefæller, som senere ønsker at oprette testamente.

Længstlevende kan frit indgå nyt ægteskab, men har pligt til at skifte, medmindre førstafdødes livsarvinger meddeler skifteafkald.  Livsarvingerne kan ikke give afkald på skifte af det uskiftede bo og samtidig bevare deres arveret efter førsteafdøde.

Store beløb kan holdes uden for boet ved at skifte straks

Livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, der tilfalder den længstlevende ægtefælle ved førstafdøde ægtefælles død, indgår i det uskiftede bo, hvis dette skiftes senere i længstlevende levende live. Disse ordninger/ydelser kan ellers holdes uden for boet, hvis ægtefællen vælger at skifte straks. Det kan være betydelig beløb, der således kan holdes uden for skiftet.

Arv, gave og livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, som tilfalder længstlevende fra tredjemand går ligeledes ind i det uskiftede bo. De kan dog holdes uden for det uskiftede bo, hvis ægtefællen begærer skifte inden 3 måneder efter arvens eller gavens modtagelse.

Skifter længstlevende ægtefælle boet senere i levende live er det således de værdier, som der er i boet på tidspunktet for skiftet, som indgår til fordeling mellem arvingerne. Er der sket væsentlige værdistigninger på aktiverne indgår disse værdistigninger også i boet.

Ovennævnte er blot en del at de ulemper der kan være ved et uskiftet bo. Der kan også være fordele, men det er vigtigt, at man får den rette rådgivning uanset hvilket valg man træffer. Skifteretterne har en vejledningspligt, men en egentlig rådgivning giver man ikke. Derfor kan det være en god ide at henvende sig til advokat og få den rette vejledning.

Er du i tvivl om du skal sidde i uskiftet bo eller skifte med det samme, er du velkommen til at kontakte Susan Sørensensus@ret-raad.dk eller telefon 38 42 43 01 for råd og vejledning.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Testamente & arv kan rettes til din lokale Ret&Råd-advokat.

Læs også brochuren Arv.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.