Ægtefælleloven 1 år efter ikrafttræden

Den 1. januar 2018 trådte den nye ægtefællelov i kraft. Advokat Susan Sørensen giver i sin artikel et overblik over de reviderede regler, og hvordan de har haft indflydelse på ægtefæller og deres formue.

I den nye lov bevares grundprincipperne fra den tidligere lov om ægtefællers retsstilling, herunder ægtefællers rådighed over egne aktiver og passiver samt deling af fællesformuen, som nu betegnes delingsformuen.

Også reglerne om særeje ved skilsmisse og død er opretholdt, og kræver som tidligere oprettelse og tinglyst ægtepagt mellem ægtefæller, ligesom reglerne om pensioners deling ved skilsmisse fortsat er gældende.

Reglerne om de forskellige former for særeje blev revideret i loven, således at disse er udvidet med bl.a. muligheden for oprettelse af sumsæreje. Sumsæreje betyder, at man i forbindelse med særeje kan bestemme, at en vis sum, f.eks. de første 200.000 kr. af ens formue skal være særeje. Det kan også bestemmes at de første 200.000 kr. af friværdien i en fast ejendom skal være særeje. Erfaringen er, at der er mange ægtefæller, som ønsker denne form for særeje.

I ægtefælleloven er det som noget nyt blevet muligt at bestemme en gælds formueart. Altså om gæld skal tilhøre delingsformuen og i den forbindelse bestemte aktiver, eller om gælden skal være særejegæld. Også her har man ved lovændringen ramt et behov hos mange ægtefæller, som gerne vil have præciseret, hvor i formuen en gæld skal placeres. Læs mere om ægtefællers ansvar for egen gæld og formue på vores hjemmeside under emnet Særråden & særhæften.

Kravet om oprettelse af ægtepagt ved gaver mellem ægtefæller er ophævet. Det betyder, at ægtefæller frit kan give hinanden gaver af betydelig værdi uden et skriftligt dokument. Da der samtidig med ophævelsen af denne bestemmelse er indsat skærpede krav til gavegivers solvens i konkursloven, når gaven gives, kan det være klogt, at ægtefællerne opretter et gavebrev, hvoraf det fremgår, hvornår gaven er givet.

Gaver til tredjemand f.eks. til børn fra en ægtefælle er som noget nyt reguleret i loven. Såfremt en sådan gave forringer den anden ægtefælles økonomiske krav i eksempelvis en forestående skilsmisse, er der mulighed for omstødelse af gaven, såfremt modtageren er i ond tro. Læs mere om at give gaver på vores hjemmeside.

En af nyhederne i loven er endvidere, at ægtefæller nu kan indgå aftale om, at det lands regler om ægtefællers økonomiske forhold, hvor parret bor ved aftalens indgåelse, skal være gældende. Det betyder, at f.eks. udenlandske ægtefæller, eller ægteskaber hvor en dansker har giftet sig i udlandet med en part fra et andet land, og hvor ægtefællerne nu bor i Danmark kan indgå aftale om, at det er danske regler, som skal være gældende.

Selvom den nye lov grundlæggende bygger på de tidligere regler, kan der være god grund til alligevel at få undersøgt, hvorvidt de ændringer, der er kommet, kan have betydning i dit ægteskab.

Kontakt

Spørgsmål eller henvendelser vedrørende Ægteskab eller Testamente & arv kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Læs også brochuren Arv.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.