Undgå at dit virksomhedsnavn bliver misbrugt på Google

Undgå at dit virksomhedsnavn bliver misbrugt på Google

Skal du navngive din virksomhed, bør du være opmærksom på at give den et navn, der ikke er for generisk. Du risikerer, at et andet firma kalder sig ved et næsten identisk navn for at misbruge dit, og det kan være svært at bevise.

Når man skal navngive sin virksomhed, bruges der som regel en del resourcer på at udtænke det helt rigtige navn til virksomheden. Måske har man haft et reklamebureau inde over i processen for at hjælpe med at opfinde et brand, der sender de helt rigtige signaler.

De fleste, der skal navngive en virksomhed, er i hvert fald bevidste om, at navnet på virksomheden skal fungere i forhold til kunder og marked. Det er imidlertid de færreste, der gør sig overvejelser om, hvilke lovregler, der er i spil når talen falder på virksomheders navne. Og at ikke kun reklamebureauet, men også advokaten, bør tages med på råd, når virksomheden skal navngives.

Hvad skal du overveje ved navngivning af virksomhed?

Navnet på en virksomhed skal adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i CVR. Et selskab må ikke tage et navn, som krænker andres ophavsrettigheder. Navnet på selskabet må ikke være egnet til at vildlede om aktivitet eller formål. Sådan lyder det i selskabsloven og i lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Det er imidlertid de færreste, der gør sig klare tanker om, at virksomheden får et digitalt liv på nettet. Og at virksomheden skal i krig på Google om kundernes opmærksomhed. Det er derfor ønskeligt, at virksomhedens navn kan beskyttes ophavsretligt, hvilket bl.a. forhindrer at konkurrerende virksomheder må bruge dit firmanavn som søgeord på Google.

Det er ønskeligt, at virksomhedens navn kan beskyttes ophavsretligt, hvilket bl.a. forhindrer at konkurrerende virksomheder må bruge dit firmanavn som søgeord på Google.

Valget af virksomhedsnavnet

Overordnet kan man vælge mellem generiske navne og navne med særpræg. Og rådet er her:  Man bør generelt ikke navngive en virksomhed med et navn, der ikke har fornødent særpræg.  Ved særpræg menes, at navnet opfylder betingelserne for at kunne registres som varemærke.  Og virksomhedens domæne hos DK Hostmaster bør tænkes med ind.

Sager som eksempel

Firmanavne, der indeholder eller består af almindelige, dagligdags ord og udtryk (generiske navne) fungerer ikke optimalt på nettet. Lad mig give et eksempel. 

1.

En virksomhed i Midtjylland vil som hovedaktivitet beskæftige sig med snerydning.  Man beslutter at give virksomheden navnet ”Midtjyllands Snerydnings Service” Der iværksættes en reklamekampagne for virksomheden, og man kontakter et bureau, der ved, hvordan man gør virksomheden synlig på google.

En dag opdager man, at en nystartet konkurrent ligger i top på Google ved søgning på nettet. Det er den konkurrerende virksomhed:  Midtjyllands Saltnings- og Snerydnings Service, der bruger ordene Midtjylland, Saltning og Service som søgeord på Google. Det vil den tænkte virksomhed 1 ikke kunne opponere imod da gængse ord som Midtjylland, saltning og service ikke lader sig beskytte ophavsretligt.  Derfor må konkurrenten gerne benytte disse søgeord som adwords, selvom de ligger tætter op ad konkurrentens firmanavn.

Hvis man har forsøgt at få stoppet en konkurrerende virksomheds brug af ens forretningskendte på Google vil man vide, at dette er vanskeligt. Google vil typisk først agere, hvis man direkte kan dokumentere, at man har en konkurrent, der misbruger et registreret varemærke.  Henvisninger til gummiparagraffer i markedsføringsloven vil sjældent kunne få google til at agere.

2.

Der kan også refereres fra et kuriøst eksempel fra klagenævnet for domænenavne.  En kunde havde fået leveret en bordplade fra et firma, der havde domænenavnet:  massivbordplade.dk. Da kunden blev utilfreds med kvaliteten af den leverede bordplade, oprettede kunden en hade-hjemmeside med domænenavnet: massiv-bordplade.dk. Den eneste forskel på de to domæner var altså bindestregen.

Da Massiv Bordplade gennem klagenævnet for domæner søgte at få domænet overdraget, fik man afslag med henvisning til, at overdragelse af domænenavnet ville kræve, at man godtgjorde at ”Massiv Bordplade” havde indarbejdet virksomhedens navn som varemærke.  Dette, fandt man, ikke var tilfældet. Og Indklagedes brug af hadehjemmesiden fandtes ikke i øvrigt at være i strid med ”god domæneskik”.

Når du skal starte en virksomhed, er det tilrådeligt, at du kontakter din advokat, for at få selskabet oprettet, og for at få råd og vejledning om selskabets navn.

Læs også vores brochure om virksomhedsformer.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.