Typiske fejl i ægtepagter

Ved ægteskab i Danmark er formuefællesskab standard, men ønsker I særeje, kræver det en ægtepagt. Aktiver skal præcist specificeres og tinglyses. Ukorrekt udfærdigelse kan føre til retssager, selv efter tinglysning.

Når I bliver gift, får I som udgangspunkt formuefællesskab. Hvis I i stedet ønsker, at der skal være helt eller delvis særeje i jeres ægteskab, skal I indgå en ægtepagt.

De 4 typiske fejl vi ser i ægtepagter

  1. Ægtepagter er kun gyldige hvis de er underskrevet af begge parter og tinglyst.
  2. Aktiver skal være specificeret, så der ikke er tvivl om hvilke aktiver, der er tale om
  3. Ejendomme skal være angivet med matrikelnummer, da en fysisk adresse kan indeholde flere matrikelnumre.
  4. Motorkøretøjer bør angives med stel- og registreringsnummer

Ægtepagter er kun gyldige, hvis de er underskrevet af begge parter og tinglyst.

Det er et krav, at de aktiver der er omfattet af ægtepagten, er tilstrækkeligt specificeret, så der efterfølgende ikke er tvivl om hvilke aktiver, der er omfattet af ægtepagten.

Hvis du har et indestående på din konto i Danske Bank, der stammer fra salg af din ejerlejlighed, og du er enig med din kommende ægtefælle/din ægtefælle om, at det beløb skal være dit særeje, er det vigtigt at beløbet er specificeret tilstrækkeligt. Der bør f.eks. stå følgende i ægtepagten: ”Hustruens Konto 2378-8967 456 456 i Danske Bank med saldo, kr. 50.000 pr. 1. november 2023 skal være Hustruens fuldstændige særeje.”

Det er ikke nok at skrive, at: ”Hustruens Konto 2378-8967 456 456 i Danske Bank skal være hendes særeje”, da det ikke er tilstrækkeligt præcist.

Generelt gælder det, at aktiver, der skal være særeje bør beskrives på en sådan måde, at der ikke efterfølgende er risiko for at ægtefællen med et særejeaktiv kan forøge omfanget af særejet ved at anvende delingsformuemidler.

Skal en fast ejendom være særeje skal ejendommen angives i ægtepagten med matrikel nr. og ikke kun med beliggenhed. Motorkøretøjer skal også angives med stel.nr og registrerings nr., så der ikke er tvivl om hvilket køretøj, der er omfattet af ægtepagten.

Selvom jeres ægtepagt er blevet tinglyst, er det ikke en garanti for, at indholdet i ægtepagten er fuldt ud gyldigt. Det sker at den ene part i forbindelse med en skilsmisse gør gældende, at hele ægtepagten eller dele af ægtepagten ikke er materiel gyldig. Hvis ægtefællerne er uenige om indholdet og fortolkningen af en ægtepagt ved skilsmisse, kan de føre en retssag herom. Der er mange muligheder og faldgruber når en ægtepagt skal udformes, så den opfylder lovens krav og samtidig er præcis og forståelig.

Vi kan hjælpe dig med at udforme en gyldig ægtepagt

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.