ATP

Hvem får min ATP, når jeg dør? De fleste lønmodtagere indbetaler til ATP, men hvad sker der med din opsparing, når du dør? Skal du selv gøre noget, eller bliver opsparingen automatisk udbetalt til dine efterladte?

Hvem er berettiget til ATP udbetaling?

Reglerne om udbetaling af ATP ved dødsfald fremgår af Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Når du dør, udbetales et engangsbeløb til din ægtefælle eller samlever og eventuelt til dine børn, hvis lovens betingelser er opfyldt.

Udbetalingen er betinget af, at afdøde har været med i ATP i mindst 2 år efter 1. januar 2002, og at der i den periode er indbetalt mindst, hvad der svarer til 2 års fulde indbetalinger til ATP. For efterladte til medlemmer, som har foretaget indbetalinger til ATP før 1. januar 2002, gælder særlige regler, som findes i lovens §§ 11-14a.

Der er ingen andre betingelser for ATP udbetaling til afdødes ægtefælle.

For at din samlever kan få udbetalt engangsbeløbet forudsættes det desuden, at I kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab de seneste 2 år forud for dødsfaldet, og at I har haft fælles folkeregisteradresse i samme periode.

Afdødes biologiske eller adopterede børn får udbetalt et engangsbeløb på kr. 50.000, hvis barnet er under 21 år forudsat at betingelsen om medlemskab og indbetalinger til ATP er opfyldt.

Der kan ikke indsættes en begunstiget til at modtage engangsbeløbet, som kommer til udbetaling fra ATP ved død.

Hvis ATP Livslang Pension er begyndt at komme til udbetaling, bortfalder retten til et engangsbeløb for de efterladte. Afdøde mister således de indbetalinger, der er foretaget til ATP, idet der heller ikke foretages nogen udbetaling til boet.

Beløbet på 50.000 reguleres ned fra det fyldte 66. år og indtil det fyldte 70. år, hvor udbetalingen helt bortfalder.

Hvordan kommer ATP til udbetaling ved død?

Ægtefæller får automatisk udbetalt ATP ved død – normalt inden for 3 uger efter dødsfaldet. ATP får automatisk besked om dødsfaldet fra folkeregisteret. Hvis du har registreret din samlever hos ATP, kommer ATP-udbetalingen automatisk til udbetaling. Hvis ikke du har foretaget registrering, kan din samlever ansøge om udbetaling af beløbet, hvis betingelserne er opfyldt. Udbetaling til børn sker ligeledes automatisk, hvis betingelserne er opfyldt.

Sådan beskattes udbetalingen

Udbetalingen fra ATP udgør kr. 50.000. ATP fratrækker ved udbetalingen en afgift på 40% til staten, hvorefter nettoudbetalingen udgør kr. 30.000.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

*” indikerer påkrævet felt

Navn
Postnummer*
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.