ATP

Hvem får min ATP, når jeg dør? De fleste lønmodtagere indbetaler til ATP, men hvad sker der med din opsparing, når du dør? Skal du selv gøre noget, eller bliver opsparingen automatisk udbetalt til dine efterladte?

Hvem er berettiget til ATP udbetaling?

Reglerne om udbetaling af ATP ved dødsfald fremgår af Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Når du dør, udbetales et engangsbeløb til din ægtefælle eller samlever og eventuelt til dine børn, hvis lovens betingelser er opfyldt.

Udbetalingen er betinget af, at afdøde har været med i ATP i mindst 2 år efter 1. januar 2002, og at der i den periode er indbetalt mindst, hvad der svarer til 2 års fulde indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension. For efterladte til medlemmer, som har foretaget indbetalinger til ATP før 1. januar 2002, gælder særlige regler, som findes i lovens §§ 11-14a.

Der er ingen andre betingelser for ATP udbetaling til afdødes ægtefælle.

For at din samlever kan få udbetalt engangsbeløbet forudsættes det desuden, at I kunne have indgået ægteskab de seneste 2 år forud for dødsfaldet, og at I har haft fælles folkeregisteradresse i samme periode. Det er muligt på ATP’s hjemmeside at registrere sin samlever.

Engangsbeløbet til ægtefælle eller samlever udgør 75.000 kr. før afgift til staten – (2024 tal). Beløbet på reduceres med 15.000 kr. om året fra året efter afdødes folkepensionsalder, og bortfalder helt efter 5 år.

Afdødes biologiske eller adopterede børn under 21 år får udbetalt et engangsbeløb før afgift på 50.000 kr. før afgift til staten – (2024 tal).

Der kan ikke indsættes en begunstiget til at modtage engangsbeløbet, som kommer til udbetaling fra ATP ved død.

Hvis ATP Livslang Pension er begyndt at komme til udbetaling, bortfalder retten til et engangsbeløb for de efterladte. Afdøde mister således de indbetalinger, der er foretaget til ATP, idet der heller ikke foretages nogen udbetaling til boet.

Hvordan kommer ATP til udbetaling ved død?

Ægtefæller får automatisk udbetalt ATP ved død – normalt inden for 3 uger efter dødsfaldet. ATP får automatisk besked om dødsfaldet fra folkeregisteret. Hvis du har registreret din samlever hos ATP, kommer ATP-udbetalingen automatisk til udbetaling. Hvis ikke du har foretaget registrering, kan din samlever ansøge om udbetaling af beløbet, hvis betingelserne er opfyldt. Udbetaling til børn sker ligeledes automatisk, hvis betingelserne er opfyldt.

Sådan beskattes udbetalingen

Udbetalingerne fra ATP fratrækkes ved udbetalingen en afgift på 40% til staten, hvorefter nettoudbetalingen udgør henholdsvis 45.000 kr. til ægtefælle eller samlever og 30.000 kr. til børn.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.