Tingbogsattest

Køber du en ejendom og forventer at kunne bygge til, er det vigtigt at få undersøgt om, der er tinglyst bestemmelser, som forhindrer dig i at realisere disse planer, inden du skriver under på købsaftalen. Det kan du gøre ved hjælp af en tingbogsattest.

Hvad bruges oplysningerne i tingbogsattesten til?

I en tingbogsattest kan man se, hvad der er registreret om ejendommen i tingbogen, og man kan f.eks. kontrollere, om den man handler med, nu også ejer ejendommen, hvilke lån der er tinglyst på ejendommen, om der evt. er foretaget udlæg og endelig hvilke servitutter, der er tinglyst på ejendommen. Man får dog ikke det fuldstændige indhold, da det kun er korte overskrifter, der fortæller lidt om indholdet. Hvis man vil se det fuldstændige indhold af f.eks. en deklaration lyst på ejendommen, så kan man, ved hjælp af et fil nr. der er oplyst ved deklarationen, søge efter filen på tinglysningen og downloade et eksemplar.

En tingbogsattest viser, hvad der er registreret om, og på ejendommens blad, i tingbogen. Tingbogsattesten indeholder oplysninger om:

  • Hvem ejer ejendommen, og hvornår er ejendommen købt (adkomst)
  • Hvilken pris ejendommen er handlet til
  • Byrder/servitutter, dvs. hvilke rettigheder eller forpligtelser, herunder rådighedsbegrænsninger, der er knyttet til ejendommen
  • Hæftelser, dvs. oplysninger om de tinglyste pantebreve/gæld i ejendommen.

Hvis man f.eks. køber en ejendom og forventer at kunne bygge til, er det væsentligt at få undersøgt, om der skulle være tinglyst noget, der hindrer disse planer, inden en handel er endelig. Det kan man gøre ved hjælp af en tingbogsattest.