Psykiske arbejdsskader og erstatning

Hvis du i forbindelse med dit arbejde får en psykisk skade, så kan dette i nogen tilfælde anerkendes som en ulykke, som kan berettige til erstatning.

Det er dog ikke alle psykiske gener der kan anerkendes som en skade, idet almindelige psykiske reaktioner i form af ubehag og chok, som udgangspunkt ikke er omfattet af begrebet.

Hvis du har fået stress, uden at der er stillet en psykiatrisk diagnose kan dette eksempelvis som udgangspunkt heller ikke anerkendes som en arbejdsskade, idet stress er almindeligt og opstår af mange årsager.

Hvis du har fået stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) eller specificeret belastningsreaktion, vil generne modsat som udgangspunkt være omfattet.

Hvilke psykiske arbejdsskader giver erstatning?

Arbejdsmarkedets erhvervssikring, som er dem der vurderer arbejdsskader, lægger vægt på følgende:

  • der skal foreligge en psykisk sygdom eller behandlingskrævende psykiske symptomer, for at der kan være tale om en psykisk personskade i arbejdsskadesikringslovens forstand.
  • der er en nedre grænse for personskadebegrebet i forhold til, hvilke psykiske sygdomme eller tilstande, der kan anerkendes som en ulykke. Et psykisk ubehag inden for en kortere tidsperiode er ikke en personskade i arbejdsskadesikringslovens forstand.
  • tilpasningsreaktioner er som udgangspunkt heller ikke en personskade, med mindre der har været tale om en hændelse eller påvirkning af en vis alvorlig karakter, der har medført relevant behandling.
  • en psykisk skade kan være forårsaget af en fysisk påvirkning som f.eks. vold, trusler og ulykker. Den kan også være forårsaget af en psykisk påvirkning, for eksempel uretmæssige beskyldninger, chikane eller mobning.

Konkret vurdering

I alle sager vil der blive lavet en konkret vurdering, hvor man inddrager hændelsens alvor, omfang og karakter sammenholdt med de opståede gener.

Dette følger af de almindelige erstatningsretlige betingelser, da der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og påvirkningen/hændelsen, hvilket egentligt blot betyder, at hændelsen på dit arbejde skal være egnet til at forårsage den psykiske skade.

Behandlingen af sager om personskader er ofte langsommelig og kompliceret – og det er derfor en god ide at tage en advokat med på råd fra start.

Ret&Råd Advokater har mange specialister i erstatningsret, så find din lokale rådgiver.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.