Hvem skal have barnets bopæl og hvad betyder det at være bopælsforælder?

Når man har børn sammen og vælger at gå hver til sit, er én af de ting, man kan skal tage stilling til - og som kan vække store følelser i begge parter, hvor børnenes bopæl skal være i fremtiden.

Når man har børn sammen og vælger at gå fra hinanden, skal man bl.a. tage stilling til hvem af parterne der skal være bopælsforælder. Før denne beslutning træffes, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad det vil sige at være bopælsforælder, og hvordan dette kan ændres, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvad betyder det at være bopælsforælder?

Hvis barnet har adresse hos den ene forælder, er det denne forælder som beregnes bopælsforælder, og som kan træffe beslutninger omkring barnets sædvanlige forhold.

Barnet skal som minimum opholde sig halvdelen af tiden hos bopælsforælderen.

Den forælder som ikke er bopælsforælder skal enten aftale samvær med bopælsforælderen eller bede Statsforvaltningen om at få fastsat samvær.

Som bopælsforælder kan du bestemme følgende forhold:

  • Direkte daglig omsorg
  • Valg af daginstitution
  • Fritidsaktiviteter
  • Flytning indenlands
  • Skolepsykolog
  • Børnesagkyndig rådgivning
Det er altså dig som bopælsforælder som er den primære omsorgsperson for barnet, og således også den af forældrene som sørger for tandlæge, læge osv.

Selv om du som bopælsforælder har ret til at vælge hvor barnet skal bo, skal du være opmærksom på, at der er et krav om at du skal varsle en flytning senest 6 uger før flytningen.

Ændring af barnets bopælsadresse

Hvis du er samværsforælder, kan der være omstændigheder der gør, at du synes at barnets bopæl skal ændres, så du fremover bliver bopælsforælder.

Det kan f.eks. være, hvis barnet giver udtryk for at ville bo hos dig, eller at den anden forælder ikke magter at løfte opgaven som bopælsforælder.

Der kan også være tale om at bopælsforælderen vil flytte, og at flytningen betyder, at barnet skal skifte skole, mens bopæl hos dig vil betyde at barnet vil kunne blive i nærmiljøet.

Oftest har det stor betydning for om du kan blive bopælsforælder eller ej, hvor meget samvær du har med barnet. Jo mere samvær du har, jo større mulighed har du for at blive bopælsforælder.

Hvis du ønsker at ansøge om ændring af bopæl, skal du kontakte Statsforvaltningen på www.statsforvaltningen.dk.

Når Statsforvaltningen har modtaget ansøgningen, vil I blive indkaldt til et møde. Kan I på mødet ikke blive enige om spørgsmålet om bopæl vil sagen blive oversendt til Retten, som vil træffe afgørelse.

Midlertidig afgørelse

Nogle gange opstår der akutte situationer, som nødvendiggør, at der må handles hurtigt.

Både Statsforvaltningen og Retten kan træffe midlertidige afgørelser såvel vedr. bopæl som forældremyndighed.

Hvis den ene forælder flytter uden at give varsel, kan det blive nødvendigt at træffe en midlertidig afgørelse omkring bopæl.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse