Overdragelse af virksomhed: Aktie eller aktiv?

Ved køb og salg af en virksomhed, der er organiseret i selskabsform, står valget mellem en aktie- eller en aktiv-overdragelse. Som det ligger i ordene kan virksomheden overdrages som en samlet enhed (en aktie-overdragelse), eller der kan alene overdrages specifikke dele af virksomheden (en aktiv-overdragelse).

Der er fordele og ulemper ved begge modeller, og hvilken model, der anses som den optimale vil ikke altid være den samme for både sælger og køber. Man skal derfor – både som sælger og køber – gøre sig det klart, hvad det er man ønsker at opnå med overdragelsen, herunder hvilke forpligtelser og usikkerhedsmomenter man kan leve med, set i forhold til den pris virksomheden overdrages til.

Den fulde pakke

Med aktieoverdragelsen handles hele virksomheden under ét, dvs. alle rettigheder og forpligtelser, som virksomheden har, følger som udgangspunkt med i handlen. Det betyder, at de tilladelser og kontrakter virksomheden har (indgået) automatisk følger virksomheden, hvilket for nogle virksomheder kan bære en stor del af virksomhedens værdi.

Man skal dog som køber være opmærksom på, at der kan være indsat såkaldte ”change-of-control”-klausuler, som betyder, at tilladelserne/kontrakterne ikke følger med, hvis der sker ændringer i ejerkredsen. En af ulemperne ved denne model er, at også alle eventualforpligtelser, så som endnu ikke kendte erstatningskrav og skattekrav mv., følger med i handlen. Dette kan gøre det vanskeligt for en køber at vurdere værdien af det, der købes.

Udpluk af virksomheden

Med aktivoverdragelsen er det alene de positivt oplistede dele af virksomheden, der indgår i handlen. Ved denne model aftaler parterne helt specifikt, hvad der skal handles, og sælger vil så efterfølgende stå tilbage med resterne af virksomheden, som ofte vil være de knap så attraktive dele af virksomheden, så som forfaldne debitorer, ukurant varelager og/eller nedslidte maskiner.

Fordelen for køber er, at køber kun erhverver de dele af virksomheden, som køber skal bruge og det vil som oftest være lettere for køber at overskue de eventualforpligtelser, der måtte følge med de overdragne aktiver. Men køber skal være opmærksom på, at det vil kræve særskilte samtykker fra virksomhedens kontraktsparter for at få tilladelser og kontrakter med over i købers virksomhed.

Køber erhverver ikke en komplet juridisk enhed og en del af den goodwill, der var knyttet til sælger-virksomheden, kan derfor meget let gå tabt.  For sælger kan denne model muligvis indbringe en højere salgspris, da virksomheden evt. kan sælges i flere mindre bidder til flere interesserede købere, men sælger vil formentlig også – som nævnt ovenfor – stå tilbage med nogle knap så attraktive dele af virksomheden efter salg er gennemført.

Søg rådgivning

Hvilken model for overdragelse, der er den bedste i en given situation er meget individuelt og kan ikke stilles op alene ud fra virksomhedstype, eller om man er køber/sælger. Der er en række faktorer, der skal tages hensyn til, og ovenstående belyser alene nogle af de grundlæggende forskelle. Der er således bl.a. slet ikke inddraget de ansættelsesretlige og skattemæssige konsekvenser af den model, der måtte blive valgt. For så vidt angår de ansættelsesretlige konsekvenser af en virksomhedsoverdragelse henvises der til min kollega, advokat Dorthe Westerdahls artikel om emnet, som kan læses her.

Du kan også søge rådgivning hos din lokale Ret&Råd advokat, og gerne så tidligt i processen som muligt, da rettidig omhu er af stor betydning for opnåelse af det bedste resultat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.