Overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Når eksempelvis forældre ønsker at overdrage fast ejendom til deres børn, vil overdragelsen som udgangspunkt være omfattet af det såkaldte værdiansættelsescirkulære – men foreligger der særlige omstændigheder har Højesteret fastslået, at SKAT har ret til at anmode om, at ejendommen bliver vurderet med henblik på fastsættelse af handelsværdien.

Udgangspunktet for værdiansættelsen af en ejendom i arve- og afgiftsmæssig henseende er handelsværdien/markedsværdien.

Ifølge værdiansættelsescirkulæret fra 1982 kan forældre som udgangspunkt overdrage en fast ejendom til deres børn til en værdi, der ligger +/-15 % fra den senest offentlige ejendomsvurdering.

Den 15-10-2021 trådte et nyt cirkulære i kraft med +/- 20%. Dette gælder dog alene, hvor der er modtaget en ny vurdering efter 15-10-2021. Indtil da gælder 82-cirkulæret.

Overdrages en fast ejendom til f.eks. 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, betyder det i praksis at SKAT oftest ikke vil statuere, at der er ydet en gave, der skal betales afgift af, det fremgår af værdiansættelsescirkulærets punkt 6 – den såkaldte 15 %’s regel.

Det vil sige, at hvis en far ønsker at overdrage sommerhuset til datteren og sommerhusets seneste offentlige vurdering er 1. mio. kr. kan sommerhuset overdrages til datteren for 850.000,00 kr. uden at dette vil udløse en gaveafgift.

På tilsvarende måde kan datteren, hvis faderen er død, i arveafgiftsmæssig henseende overtage sommerhuset for 850.000,00 kr.

Dette forudsætter imidlertid, at bobestyrer eller de privatskiftende arvinger ikke har indhentet en vurdering hos mægler, og dermed ikke er bekendt med den aktuelle markedsværdi, ligesom det forudsætter, at der ikke er særlige omstændigheder i øvrigt, der antyder en højere markedsværdi.

Særlige omstændigheder kan f.eks. være belåning i samtidig arveafkald eller et salg/køb i tæt tidsmæssig forbindelse.

Man skal være opmærksom på, at anvendelsen af +/- 20 % alene er en mulighed, nå man har fået en endelig ny vurdering. De foreløbige vurderinger, der er sendt ud i 2023, kan ikke bruges til at overdrage til +/- 20 %. Har man alene fået den foreløbige, kan der fortsat overdrages til +/- 15 %

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.