Persondata- og cookiepolitik

Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester. I vores persondatapolitik kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan oplysningerne anvendes.

Herunder finder du Ret&Råd A/S’ persondatapolitik og oplysning om cookies.

Persondatapolitik

Ret&Råd A/S (i det følgende kaldet Ret&Råd) er en kæde af advokatvirksomheder, der hver især er selvstændige og økonomisk uafhængige juridiske enheder.

Ret&Råd-advokatkontorernes persondatapolitik finder du under præsentationen af hvert advokatkontor her på hjemmesiden. Se oversigt over Ret&Råds advokatkontorer her.

1. Dataansvarlig

Ret&Råd A/S (CVR 16763497) er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig, når du anvender www.ret-raad.dk og hjemmesidens services.

Vores kontaktoplysninger:
Ret&Råd A/S
Sekretariatsleder Mette Vestergård
Nørre Voldgade 16, 1.
1358 København K.
sekretariatet@ret-raad.dk

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi anvender og beskytter dine data, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv eller ring til os på tlf. 70 20 70 70.

Ret&Råd behandler og beskytter dine personlige data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

2. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Når du anvender www.ret-raad.dk, indsamler vi oplysninger både direkte og indirekte.

Den indirekte indsamling foregår, når du besøger hjemmesidens forskellige funktioner, sider og artikler. Dette kalder vi brugeradfærd, og de oplysninger, vi indsamler, er f.eks.: IP-adresse, demografisk data, besøgshistorik, browserinformationer og anden data knyttet til adfærd. Se vores oplysning om cookies længere nede på siden. Disse informationer anvender vi bl.a. til forbedring og udvikling af Ret&Råds serviceydelser og til analyser og markedsføring, herunder re-marketing.

Den direkte indsamling foregår med dit samtykke. Det sker f.eks. når du downloader materiale fra hjemmesiden, skriver til os via de funktioner, der findes på siden, abonnerer på vores nyhedsbrev, sender os en mail og benytter vores digitale services. Ofte er de oplysninger, du giver os, navn, e-mail, postnummer og telefonnummer. Afhængig af hvad du har givet samtykke til, anvender vi  disse informationer til at holde dig informeret om juridiske emner, og til at skabe kontakt til en advokat i forbindelse med dit ønske om juridisk rådgivning og for at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig.

3. Hvilke informationer indsamler vi?

De oplysninger, vi indsamler fra hjemmesiden og tilknyttede services, er almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger. Det kan også være din feedback i forbindelse med onlinebaserede konkurrencer og kundeundersøgelser. Desuden oplysninger om din virksomhed.

Specifikt for dig som modtager af vores nyhedsbrev gælder i tillæg til ovenstående, at vi indsamler oplysninger om dine interaktioner med indholdet i nyhedsbrevene, herunder om du åbner nyhedsbrevet og hvad du klikker på af indhold. Disse oplysningerne kædes sammen med din mail-adresse, så vi kan optimere indholdet af vores nyhedsbreve mest muligt.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Ret&Råd personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning for den service, du ønsker fra Ret&Råd.

Det kan f.eks. være helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende. Hvis du vælger at gøre dette, betragter Ret&Råd det samtidig som et samtykke til at kunne behandle disse oplysninger i henhold til lovgivningen.

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Ret&Råds formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

  • Holde dig informeret om juridiske emner.
  • Skabe kontakt til en advokat i forbindelse med dit ønske om juridisk rådgivning.
  • Tilpasning af Ret&Råds kommunikation og markedsføring til dig.
  • Forbedring og udvikling af Ret&Råds serviceydelser.
  • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
  • Administration af din relation til Ret&Råd.

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

I den indirekte indsamling af data via www.ret-raad.dk er det juridiske grundlag en legitim interesse. Det gælder bl.a. statistik, kundeundersøgelser, internetbaseret markedsføring og analyser af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine oplevelse samt kvaliteten af Ret&Råds serviceydelser.

I den direkte indsamling af data via www.ret-raad.dk vil det juridiske grundlag være dit samtykke, som du giver i forbindelse med, at du anvender vores services på hjemmesiden ved bl.a. at downloade tilgængeligt materiale og abonnere på vores nyhedsbrev.

I de tilfælde, hvor du skriver direkte til sekretariatet eller til advokatkontorerne og deres ansatte for bl.a. at søge juridisk rådgivning, vil vores juridiske grundlag for at opsamle dine personlige oplysninger være en forberedelse af den evt. efterfølgende aftale, du indgår med Ret&Råd om juridisk rådgivning.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Ret&Råd efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning til Ret&Råd enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen fremsendes til: sekretariatet@ret-raad.dk

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Ret&Råd A/S

Når du søger en stilling hos Ret&Råd behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes senest seks måneder, efter afslaget er givet.

8. Opbevaringssikkerhed af dine personoplysninger

Ret&Råd beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Ret&Råd har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Ret&Råds sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Ret&Råds interne systemer benytter Ret&Råd sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer. Ret&Råd har indgået databehandleraftaler med de pågældende leverandører i henhold til EU-reglerne for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

9. Deling af dine personoplysninger

Ret&Råd kan dele og videregive dine personoplysninger internt i Ret&Råd kæden med det formål at levere den service, du har anmodet om. Vi videregiver aldrig dine data til virksomheder eller personer uden for Ret&Råd.

Ret&Råd kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

10. Hvor længe behandler vi dine oplysninger

Ret&Råd sletter dine personoplysninger, når du beder om det, når der ikke længere er et formål med behandlingen, eller når Ret&Råd efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne.

11. Links

Denne politik er alene gældende på www.ret-raad.dk. Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du videresendes til en anden hjemmeside, anbefaler vi, at du læser den persondatapolitik, der er gældende for den pågældende hjemmeside. Ret&Råd påtager sig intet ansvar for andre hjemmesiders behandling af dine personlige oplysninger.

12. Klagemulighed

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Ret&Råds behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til os på sekretariatet@ret-raad.dk 
Hvis dette ikke giver en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Ret&Råd Advokater bruger forskellige typer af cookies for at optimere dit besøg, genere statistik over brugen af vores hjemmeside samt til marketingtiltag via eksterne kanaler, såsom Google og YouTube. Du skal være opmærksom på, at et nej til cookies kan betyde, du ikke kan se videoer og infografik på vores side.