Ret&Råd Advokater Faaborg Ret&Råd Advokater Faaborg

Ret&Råd Faaborg

v/ Ret&Råd Fyn A/S Strandgade 7A 5600 Faaborg

E-mail: faaborg@ret-raad.dk Telefon: +45 70 10 11 99

Kontorinformation

Advokat i Faaborg

Ret&Råd Faaborg er et resultat af fusioner mellem Faaborgs 3 ældste og største advokatkontorer.

Vi bor på havnen i nye eksklusive bygninger med udsigt over det travle havneliv og det sydfynske øhav.

Åbningstider:

Møder i Faaborg kan aftales efter forudgående telefonisk aftale. Ved personlig henvendelse bedes du gå til et af vores kontorer i Assens eller Odense

Telefonisk henvendelse:

Mandag-torsdag: 09:00-16:00 Fredag: 09:00-15:00.Forsikningsinformation:

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. Sal, 2100 København Ø.

Kontorets ansvarsforsikring dækker 5 mio. pr. advokat pr. år med en overdækning på 25 mio.

Forsikringen er trådt i kraft den 1. juli 2018.