Skal du generationsskifte?

Hvad er værdien af din virksomhed i dag? Omsætningen fra sidste år – eller omkostningerne for næste år?

For mange ”modne” advokatvirksomheder uden for de største byer er det blevet et åbent spørgsmål, om det er muligt at skaffe nye ejere. Ret&Råd kan være med til at sænke barrieren i forhold til et generationsskifte ved at kunne tilbyde en plug’n’play-løsning.

Ved at anvende Ret&Råds løsning på it, bogholderi og telefonreception kan omkostningssiden slankes betragteligt. Uanset om det er en øvelse, der skal gøres før eller efter et generationsskifte, vil løsningen betyde, at den reelle værdi af din forretning kommer til at træde tydeligt frem. Den vil basere sig på din omsætning, dine kontakter og dine kunder – uden at en køber vil overveje at fratrække opsigelsesvarsler, opdateringer af systemer, udvikling af nye processer og andre overgangsomkostninger.

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvad Ret&Råd kan gøre for din forretning, så kontakt bestyrelsesformand Lars Fredslund på tlf. 89 15 25 00 eller på mail lf@ret-raad.dk

Vi glæder os til at høre fra dig. 


Ret&Råd advokat Wivi H. Larsen har overdraget sin virksomhed til Ret&Råd advokat Nicholas Ørum Keller

De udtaler:

"Det er en stor mundfuld for en ung advokat at overtage en bestående advokatvirksomhed – og ofte også en ensom proces. Tidligere var advokaten del af et arbejdsteam. Som ejer og leder er man ensom i beslutningsprocessen i forhold til en medarbejdergruppe.Det er en uvant og anstrengende situation.

I Ret&Råd-kæden har man som nybagt ejer mulighed for at trække på de andre ejeres erfaringer, gode ideer og støtte sig til dem, og Sekretariatet står til rådighed og støtte med hjemmeside, markedsføring, støtte til administrative rutiner,  paradigmasamling mm.

Kom godt fra start – og vælg en Ret&Råd-advokatvirksomhed som dit springbrædt til at blive selvstændig."