Øv, jeg er kommet til skade i mit træningscenter… Kan jeg få erstatning?

Ja det kan du måske godt. Din ret til erstatning vil afhænge af, hvad der er årsag til din skade, og af din egen forsikring.

Erstatning

Du kan få erstatning, hvis der en anden, der er ansvarlig for skaden. Det kan være en træningsmakker eller en anden i træningscentret, der forvolder skaden på dig ved en uforsvarlig adfærd. I så fald kan du være berettiget til erstatning efter de almindelige erstatningsregler.

I det tilfælde skal du får den ansvarlige til at anmelde skaden til sit eget ansvarsforsikringsselskab.

Det kan også være at træningsmaskinen ikke har været i forsvarlig stand eller har været dårligt vedligeholdt. I så fald kan der være et erstatningsansvar hos træningscentret. Det vil ofte være en vurdering af træningsmaskinens stand, og hvilke bestræbelser træningscentret har gjort for at efterse og vedligeholde træningsmaskinen.

Får du en skade pga. et svigt i en træningsmaskine, skal du sørge for at få dokumentation for årsagen til skaden ved at tage nogle fotos af træningsmaskinen og få navn og telefonnummer på vidner, der så du kom til skade.

Herefter skal du anmelde din skade til dit træningscenter.

Du kan læse mere om erstatningsposterne her

Ulykkesforsikring

Hvis du har tegnet en ulykkesforsikring, kan din skade være dækket af denne. De fleste ulykkesforsikring dækker ulykkestilfælde i form af en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

Din ulykkesforsikring vil typisk dække udgifter til genoptræning hos fysioterapeut eller kiropraktor, samt hvis du får et varigt mén efter skaden.

Det er vigtigt at forstå, at ulykkesforsikringen dækker skader, der opstår ved en ulykke (en pludselig hændelse) og ikke f.eks. overbelastningsskader, der opstår over længere tid.

Ulykkesforsikringen kan også dække f.eks. en knæskade, der opstår under en løbetur, hvis der er tale om en pludselig hændelse og ikke en smerte, der opstår over tid.

Dækning fra ulykkesforsikringen er ikke afhængig af, at der er nogen, der er ansvarlig for skaden.

Det er din egen bevisbyrde

Hvis du kommer til skade, er det dig som skadelidte, der skal bevise, at ulykken er sket. Det gør du bedst ved at få taget nogle fotos af skadestedet og årsagen til ulykken samt ved at få navn og telefonnummer på vidner.

Desuden skal du hurtigt søge læge eller hospital, så din skade fremgår af din journal.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat, eller læse mere om erstatning på vores hjemmeside