Rykkerskrivelse og rykkergebyr

Få styr på, hvornår du kan kræve rykkergebyr og dermed få penge for det store arbejde, der ligger i at kræve penge fra dårlige betalere.

Misligholdelse

Hvis en skyldner ikke har betalt din regning senest på forfaldsdagen (seneste rettidige betalingsdag), er skyldner i misligholdelse. Du kan da rykke for betaling og samtidig opkræve et rykkergebyr på højst 100 kr.

Det er kun lovligt at tage rykkergebyr, hvis skyldner har misligholdt aftalen om af betale.

I særlige tilfælde, er det over for erhvervsdrivende tilladt at kræve mere end 100 kr. i rykkergebyr, hvis det følger af aftale, sædvane eller særlig lov.

Formkrav?

Der gælder ikke særlige formkrav til rykkerskrivelsen. Det skal blot være en læsbar meddelelse som et brev eller en e-mail.

Ikke kreditors egne forhold

Det må ikke skyldes dine egne forhold, at der ikke er sket rettidig betaling.

Hvis du f.eks. har skiftet kontonummer uden at oplyse skyldner om det nye kontonummer, er det din egen skyld, at du ikke modtager betaling rettidigt. I denne situation kan du derfor ikke opkræve rykkergebyr fra skyldner.

Højst tre rykkergebyrer pr. skyldig ydelse

Du kan højst pålægge skyldner tre rykkergebyrer pr. krav. Hvis skyldner ikke har betalt en faktura rettidigt, kan du altså i alt pålægge skyldner rykkergebyrer på 300,- kr., hvis der rykkes tre gange.

10 dage mellem hvert rykkergebyr

Der skal minimum gå 10 dage mellem hvert rykkergebyr pr. krav. Rykkergebyrer for manglende betaling af en faktura kan derfor f.eks. kræves d. 1/7 2020, d. 10/7 2020 og d. 20/7 2020.

Hvis skyldner fortsat ikke betaler, bør du overveje at lade kravet gå videre til inkasso.

Her anbefaler vi, at du kontakter en af Ret&Råds advokater, så du i stedet kan fokusere på at skabe vækst i din virksomhed, imens vi sikrer dig pengene for det arbejde, du allerede har udført.

Artiklen er først bragt 14. juli 2014

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.