Mette Vestergård

Sekretariatsleder

Faglig profil:

Jeg er daglig leder af kædens sekretariat og har været i Ret&Råd siden marts 2016.

Mine arbejdsområder er Ret&Råd kædens interne aftaler, samarbejdsaftaler, budgetstyring, bestyrelsesbetjening, klagesager, administration, konferencer og udviklingsprojekter.

Desuden er jeg presseansvarlig, sammen med formand Brian Bruun Hansen.

Jeg er uddannet agronom fra Landbohøjskolen, nu Det Biovidenskabelige Fakultet. Senere er tilføjet videreuddannelse indenfor kommunikation, markedsføring og ledelse. Siden 2006 har jeg arbejdet i private medlemsorganisationer med markedsføring, drifts- og udviklingsopgaver.