Emma Højland Jepsen

Advokatfuldmægtig
v/ advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Flensborg Emma Højland Jepsen, CVR 32645445

Min profil

Jeg blev uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i juni 2023 og har siden da været ansat som advokatfuldmægtig hos Ret&Råd Holstebro, Hurup, Lemvig og Viborg.

Jeg beskæftiger mig primært med privatret, herunder særligt familie- og arveret. Jeg skal dog i min tid som advokatfuldmægtig arbejde med forskellige sagsområder i samarbejde med mine kollegaer på kontorerne i Holstebro, Hurup, Lemvig og Viborg.

Undervejs i min studietid og i mit studiejob på et andet advokatkontor har jeg haft et særligt fokus på familie- og arveretten, hvilket bl.a. har omfattet udarbejdelse af testamenter og fremtidsfuldmagter, separation/skilsmisse samt dødsbobehandling. Interessen og erfaringerne herfra tager jeg med mig videre i mit virke som advokatfuldmægtig.