Hvordan er jeg dækket ved skybrud?

Med de mange skybrud som har ramt landet de sidste år, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du er dækket, hvis det rammer dit eget hus. Udgangspunktet er, at din normale husforsikring dækker ved skybrud, men der er en række undtagelser.

Hvad dækker husforsikringen?

Alle husforsikringer er ikke ens, og man må læse sin egen forsikringspolice for at vide, hvordan man selv er dækket. Der er dog nogle helt generelle retningslinjer, som man kan tage udgangspunkt i.

Den almindelige husforsikring dækker vandskader som følge af regn. Det kræver dog, at det er et så kraftigt skybrud, at vandet ikke kan afledes i et almindeligt afløb, hvor vandet normalt kan afledes. Nogle selskaber har desuden en definition af skybrud, hvor der skal komme mellem 30-50 mm. regn i løbet af 24 timer eller 1-2 mm. regn i minuttet. Du kan selv undersøge i din police, hvad dit forsikringsselskab kræver for, at det defineres som skybrud.

Med en husforsikring får du dækket skader på huset som følge af skybruddet, og mange selskaber dækker desuden også udgifterne til at få pumpet vand væk, så der ikke opstår yderligere skader. Hvis vandet kommer ind ad kælderdøre og vinduer, fordi afløbet i kælderskakten ikke kan lede vandet bort, vil der typisk også være dækning. Ligeledes hvis vandet kommer ind i huset, fordi vandet ikke kan komme væk via vejristene.

Hvis der ødelægges ejendele i forbindelse med skybruddet, bliver de dækket af din indboforsikring.

Hvad dækker husforsikringen ikke?

De fleste husforsikringer dækker ikke, hvis skaderne opstår som følge af oversvømmelse fra hav, fjord eller sø, eller opstår som følge af opstigende grundvand eller kloakvand.

(Nogle forsikringer tilbyder, at du kan købe en ekstra vandforsikring, der dækker, hvis man får en skade som følge af oversvømmelse af hav, fjord eller sø eller som følge af opstigende grundvand og kloakvand. I de områder, hvor der er en stor risiko for denne slags skader, er prisen for denne type forsikring dog ofte ganske bekostelig)

De fleste forsikringer dækker heller ikke, hvis skaden ikke som sådan skyldes skybruddet men skyldes, at din hus er utæt, eller der er revner, som vandet kan komme ind af. På samme måde dækker de fleste forsikringer heller ikke, hvis dine afløb er tilstoppede eller underdimensionerede.

Kan jeg få dækning på en anden måde? 

I særlige tilfælde kan du alligevel få erstatning gennem Stormrådet, selvom din forsikring ikke dækker, hvis der er tale om en stormfald eller oversvømmelse som skyldes en ekstrem høj vandstand i havet, vandløb eller søer.

Skaden skal anmeldes til det forsikringsselskab hvor du er brandforsikret.

Er skaden sket, og har du brug for hjælp til at få udbetalt den rette forsikringssum, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Artiklen er oprindeligt udgivet der 10. juni 2015.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.