Hvem skal betale huslejen, hvis den ene part flytter?

Udgiften til bolig er for langt de fleste den største post på budgettet. Det kan derfor være attraktivt for kærester eller venner at flytte sammen, så I er to om udgiften. I det tilfælde er det ikke ligegyldigt, om I begge står som lejere på lejekontrakten, eller om det bare er den ene. Det er heller ikke ligegyldigt, om I køber en bolig sammen eller om det bare er én af jer, der køber den.

Lejebolig

Lejekontrakten er din aftale med ejendommens ejer om, at du har ret til at bruge ejendommen eller dele af den. Hvis boligen indeholder mere end ét værelse, har du ret til at lade en kæreste/samlever flytte ind uden at spørge udlejeren (ejeren) om lov.

Hvis din kæreste/samlever flytter ind på den måde – hvor du er den eneste lejer på kontrakten – har de ingen selvstændig aftale med ejeren, og er derfor ikke juridisk forpligtet til at betale leje, depositum eller lign.

Kæresten/samleveren er heller ikke forpligtet til at overholde opsigelsesvarsler. Med andre ord kan vedkommende flytte ud igen uden varsel, og uden at være forpligtet til at betale noget.

For at I begge er sikre på lige fod både i forhold til at have sikret bolig og ikke risikere en stor omkostning, kan I enten bede udlejeren om, at kæreste/samlever også anføres som lejer i kontrakten, eller I kan indgå en aftale om jeres boligfællesskab.

Vælger I første løsning,  vil det være en fælles forpligtelse at betale huslejen, at opsige lejemålet og at aflevere det i den stand, det er aftalt. I vil også begge få ret til det indbetalte depositum, så det skal I sørge for at aftale med hinanden.

Vælger I løsning nummer to med en indbyrdes aftale, vil det typisk være i form af en samlivskontrakt eller en fremlejekontrakt. Det kan I få hjælp til af en advokat, men I kan også selv lave den, hvis I vurderer, det i jeres tilfælde ikke er så kompliceret.

Ejerbolig

Hvis du allerede ejer et hus eller en lejlighed, og din kæreste eller måske ægtefælle flytter ind, indebærer dette boligfællesskab ikke i sig selv noget fælles ejerskab. Det er stadig din ejendom, og du har forpligtelserne til at betale ejendomsskat, forsikring og kreditforeningslån. Du står også selv for at betale hele ejendomsværdiskatten. Til gengæld tilhører boligens friværdi dig.

Det giver naturligvis særlige udfordringer til, hvordan den fælles økonomi skal tilrettelægges, hvis I ikke ejer på lige fod. Især kan det give udfordringer, hvis din samlever skal bidrage økonomisk til en større vedligeholdelse, forbedring eller tilbygning.

I nogle tilfælde er det en  mulighed, at samleveren køber halvdelen af ejendommen. Her skal I huske på, at der er omkostninger til både registreringsafgift og tinglysningsekspedition.

Det kan også være en relevant mulighed at gifte sig. På den måde får begge parter rettigheder i forhold til ejendommen gennem reglerne om formuefællesskab og delingsformue. Det kan imidlertid være en umulig løsning, og det har jo også en række andre konsekvenser at indgå ægteskab.

Endelig kan I indgå aftaler med hinanden om lån og betalingsforpligtelser. Det er meget vigtigt, at disse aftaler er præcise og fremsynede, så I er sikret bedst muligt i alle tilfælde. Her vil det være godt at vende mulighederne med en advokat.

Artiklen er bragt først gang 12. august 2015, og den er senest revideret 13. december 2021.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.