Har du styr på dine salgs- og leveringsbetingelser?

salg af virksomhed

Det er vigtigt at sikre sig, at salgs- og leveringsbetingelser overholder lovgivningen, at de er formuleret i et forståeligt sprog og, at det kan dokumenteres, og at salgs- og leveringsbetingelser har været gjort tilgængelige for aftalepartneren på tidspunktet for indgåelse af en aftale. Mange erhvervsdrivende forsømmer at opdatere deres salgs- og leveringsbetingelser løbende. Det er dumt!

Er salgs- og leveringsbetingelser ikke bare unødvendigt besvær?

Salgs- og leveringsbetingelser er essentielle, hvis der opstår problemer eksempelvis angående påstand om mangler ved varerne eller den leverede ydelse. I mangel af aftalte vilkår i betingelserne, vil man falde tilbage på købelovens regler, som ikke altid stiller leverandøren, som man kunne ønske.

Hvad skal der stå i betingelserne?

Det afhænger af hvilken vare eller ydelse du sælger og navnlig af hvilke samhandelspartnere og kunder virksomheden har. Måske skal du have skrevet ind, at der er ret til at udskyde en leveringsfrist og fastholde en aftale, selv om levering bliver forsinket. Eller du kan tage kontantforbehold eller ejendomsforbehold i leverede varer. Der bør ofte være indføjet bestemmelser om relevante ansvarsbegrænsninger. Det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis du ikke har fraskrevet dig ansvaret for indirekte tab.

En måde at formulere en ansvarsbegrænsning for indirekte tab kunne lyde: ”Sælger er erstatningsansvarlig for tab efter dansk rets almindelige regler, dog under hensyntagen til de i vores salgs- og leveringsbetingelser anførte begrænsninger. Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælgers ansvar for lidt tab kan aldrig overstige værdien af den leverede ydelse ex. moms.”

Så længe der er tale om Business til business aftaler mellem to erhvervsdrivende, er der vide rammer for, hvad man kan aftale. Hvis man sælger varer til forbrugere, er der anderledes rammer for, hvad man kan bestemme med bindende virkning.

Hvor tydeligt skal det fremgå, at vilkår i salgs- og leveringsbetingelser gælder?

Domstolene har behandlet dette spørgsmål utalige gange og hver gang der er taget stilling, er der foretaget en konkret vurdering. Generelt kan siges, at jo mere byrdefuldt et vilkår er, jo tydeligere skal vilkåret fremgå af kontrakten for at kunne anses vedtaget. I nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt blot at henvise til, hvor vilkårene kan findes (en hjemmeside eller lign.) mens det andre gange kan være nødvendigt at fremhæve alle eller enkelte betingelser.

Få rådgivning fra din advokat.

Af erfaring ved jeg, at det er afgørende, at salgs- og leveringsbetingelser er individuelt tilpasset den enkelte virksomhed. Kontakt mig for tjek af dine eksisterende salgs- og leveringsbetingelser og for udarbejdelse af nye. Så skal jeg hjælpe dig og din virksomhed med at undgå at komme galt afsted.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.