Har du styr på din virksomheds E-handelsbetingelser?

Kreditkort

Ændrede regler om fjernsalg, har medført en række skærpede krav til den erhvervsdrivende.

De seneste ændringer af reglerne om fjernsalg har bl.a. betydet, at den erhvervsdrivende er blevet pålagt at afgive en række oplysninger til forbrugerne, herunder om varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber, samlede pris, oplysninger vedrørende betaling, levering, opfyldelse og den erhvervsdrivendes politik for klagebehandling.

Pligt til at bekræfte en indgået aftale

Desuden er den erhvervsdrivende blevet pålagt en pligt til at bekræfte en indgået aftale på et varigt medium, fx mail eller brev. Bekræftelsen skal sendes når aftalen er indgået, og skal senest være forbrugeren i hænde i forbindelse med levering af varen. Er der tale om en tjenesteydelsen skal bekræftelsen foreligge forinden påbegyndelsen af arbejdet.

Forbrugernes fortrydelsesret er desuden blevet styrket. Den erhvervsdrivende er således blevet pålagt at oplyse om betingelserne for fortrydelsesretten samt om de tidsfrister og procedure, som skal udføres for at gøre fortrydelsesretten gældende. Derudover skal omstændigheder, som medfører et bortfald af fortrydelsesretten fremgå klart. 

Hvor der ved køb af varer i en fysisk butik ikke gælder et lovkrav om fortrydelsesret, er dette omvendt tilfældet ved handel af varer på internettet.

I forbindelse med oplysningspligten om fortrydelsesrettens procedure, er den erhvervsdrivende tillige forpligtet til at stille en standardfortrydelsesformular til rådighed for forbrugerne. En manglende opfyldelse af de ovenfor stående krav, vil medføre at fortrydelsesfristen først udløber 12 måneder efter købet og ikke som normalt efter 14 dage. En mangelende opfyldelse vil derudover i værste fald kunne sanktioneres med bøder. Det er derfor ikke ligegyldigt om man har styr på disse krav.

Fortrydelsesretten

Som virksomhedsejer skal du desuden være opmærksom på, at forbrugerne er blevet tildelt en udvidet adgang til at returnere brugte varer. Hvor der ved køb af varer i en fysisk butik ikke gælder et lovkrav om fortrydelsesret, er dette omvendt tilfældet ved handel af varer på internettet. En betingelse om at en åbnet varer ikke tages retur, vil derfor som udgangspunkt blive anset som uvirksom. Har varen været udsat for en værdiforringelse i perioden indtil udløbet af fortrydelsesfristen, hæfter forbrugeren således ikke for den eventuelle forringelse som en normal brug af varen har medført.

Har du styr på din virksomheds E-handelsbetingelser? Du er altid velkommen til at kontakte Advokat Kim Mouritsen på km@ret-raad.dk eller tlf.: +45 89 15 25 15 for en uforpligtende drøftelse. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.