Hårde sanktioner ved ulovlig erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse

Erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse uden tilladelse er ikke lovlig, og man risikerer en bødestraf og konfiskation af det økonomiske udbytte, hvis man overtræder loven.

Investering i sommerhus er ofte – i hvert fald over tid – en sikker og god investering, hvor man samtidig har mulighed for selv at have fornøjelse af sin investering.

Overtrædes bestemmelsen omkring forbud mod erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse, vil sanktionen dels være en bødestraf og dels være konfiskation af det økonomiske udbytte, som har været udkommet af den ulovlige udlejning.

Imidlertid kan man ikke købe alle de sommerhuse, som man ønsker, og efterfølgende udleje disse med et afkast for øje. Sommerhusloven siger nemlig, at ejere og brugere af fast ejendom ikke uden miljøministerens tilladelse erhvervsmæssigt må udleje sommerhuse.

I ordlyden af bestemmelsen i sommerhuslovens § 1, stk. 1 nr. 1 er anvendt ordet ”Ehvervsmæssigt”, hvilket ikke indebærer, at udlejningen for at være ulovlig skal være den pågældende udlejers hovederhverv, men alene at udlejningen skal have en professionel karakter. I forbindelse med lovens vedtagelse er det dog forudsat, at udlejning af en eller to sommerhuse, som udlejeren også selv bruger, ikke kræver miljøministerens tilladelse, da sådan en form for udlejning normalt ikke anses for at være erhvervsmæssig.

Hårde sanktioner ved overtrædelse af loven

Overtrædes bestemmelsen omkring forbud mod erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse, vil sanktionen dels være en bødestraf og dels være konfiskation af det økonomiske udbytte, som har været udkommet af den ulovlige udlejning.

Konsekvensen af overtrædelsen af bestemmelsen fik et midtjysk ægtepar i 2014 at føle, da Vestre Landsret gav ægteparret en bøde på kr. 40.000 samtidig med, at deres udbytte af den ulovlige udlejning på 350.000 kr. blev konfiskeret.

I den konkrete sag havde et ægtepar udlejet 4 sommerhuse over en periode på ca. 16 måneder uden, at parret havde indhentet tilladelse til udlejningen.

Retten fastsatte udbyttet efter den opgørelse over lejeindtægter, som var blevet indberettet til udlejningsbureauet, der forestod udlejningen af sommerhusene, hvorfra der blev fratrukket et skønsmæssigt beløb til udgifter ved den ulovlige udlejning.

Har du spørgsmål til denne artikel eller juridiske spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Bjerre på tlf.: 97 95 18 33 eller email: nib@ret-raad.dk. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.