Skilsmissekompasset

Skilsmissekompasset holder far, mor og børn på rette kurs, når skilsmissen står for døren. Vi ser i dag alt for ofte, at børnene er taberne, når mor og far skal skilles. Men sådan behøver det ikke at være.

Når man skal skilles, vil begge parter ofte være fyldt med en masse følelser og en konflikt vil hele tiden være under opsejling.

Derfor ender en del skilsmisser i årelange krige, hvor alle implicerede slæbes igennem et nedbrydende forløb hos Familieretshuset og domstolene, hvor både børn og voksne ofte ender med at være tabere.

Det er meget sjældent, at nogen af parterne bagefter sidder med en god følelse over at have vundet kampen over f.eks. børene, og den proces som man har været igennem, gør ofte at grøfterne bliver gravet dybere, end de var før man begyndte.

Mange er overraskede over deres egne reaktioner og handlinger og ville gerne gøre tingene om, hvis det var muligt.

Mange gange er det følelser og misforståelser som gør, at parterne trækker hinanden igennem en årelang krig, som kunne være helt undgået hvis parterne havde søgt hjælp i tide.

En skilsmisse vil altid være svær for både børn og voksne, og det kan være svært at overskue hele situationen og forudse de ting som kan ske.

Sådan kommer du godt igennem din skilsmisse

Hvis du gerne vil godt igennem din skilsmisse og sikre dig, at alle parter kommer bedst muligt ud af skilsmissen, er du nødt til at holde styr på dine følelser og behov.

En professionel mediator kan hjælpe jer med at få klarlagt jeres reelle behov, og I kan få hjælp til at sætte nogle rammer for det fremtidige samarbejde, herunder få indflydelse på hvilke spilleregler som skal gælde. Det er vigtigt, at alle de irrationelle følelser isoleres og det er derfor givende med en objektiv 3. mand. Følelser gør ofte mere skade end gavn i børnesager og ved skilsmisse.

Skilsmissekompasset holder parterne på sporet

Skilsmissekompasset er mediators redskab til at holde alle på sporet. Når parterne sammen med mediatoren en gang har fastlagt spillereglerne, bliver det lettere for alle, at blive på det rigtige spor. I processen sørger mediatoren for at de unødvendige konflikter mv. skæres fra og mediator hjælper parterne til hele tiden at bevæge sig mod en holdbar løsning.

I alt for mange tilfælde, handler forældrenes konflikter mere om forældrenes bitterhed overfor hinanden end børnenes behov, men når man står i situationen, kan det være rigtig svært selv at skelne mellem egne og børnenes behov.

Det er derfor mediatorens opgave at hjælpe forældrene med at finde en konstruktiv løsning, der fokuserer på, at børnene har det godt. Det er jo dybest set det, begge forældre ønsker!

Selvom parterne har fundet en løsning på samvær, kan situationen hurtigt gå i hårdknude. Forældrene kan nemlig gennem deres åbenlyse modvilje mod hinanden, påvirke børnene i en sådan grad, at de mistrives i begge hjem.

Børnene støtter ofte den svage part

Ofte vil børnene vælge at støtte den svage part og det resulterer ofte i, at de udtrykker, at de ikke længere ønsker samvær med den anden forælder.

Når du sammen med mediator og din tidligere partner har fastlagt skilsmisse-kompasset, kan mediator hjælpe jer på rette vej igen. Det er vigtigt for barnets trivsel, at forældrene kan samarbejde omkring barnet og ikke giver udtryk for deres egen irritation over den anden part.

At anvende en mediator har yderligere den fordel, at man finder en løsning lynhurtigt; og det er altafgørende for at sikre at konflikten ikke optrappes til et niveau, hvor man ikke længere kan holde ud at se på den anden forælder.

Efter en lang sagsbehandling i Familieretshuset, sker det ofte, at afgørelsen om samvær ikke ændrer på noget som helst. Med afgørelsen er det fastslået, hvornår samværsforælderen skal have barnet, men krigen forsætter og barnet bliver en lus mellem to negle. Den situation vil vi meget gerne hjælpe alle forældre med at undgå.

Jura er langt fra altid den rigtige løsning

Jura er ikke altid den rigtige løsning, men det vil altid spille en rolle i forældrenes bevidsthed, hvorfor en juridisk uddannet mediator er et oplagt valg.

Mediation giver en fantastik mulighed for at skabe både hurtigere og bedre løsninger i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Men det er desværre en løsningsmulighed som de færreste i dag er opmærksomme på.

Hos Ret&Råd er der uddannede mediatorer over hele landet som står klar til at hjælpe dig og din familie med vores skilsmissekompas, således at I sikrer jer at familien alle bliver på rette kurs.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.