Sikring af personskadeerstatninger ved skilsmisse eller separation

Godtgørelse for varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab, erstatning for tab af forsørger samt svie- og smertegodtgørelse, der udbetales sammen med godtgørelsen for varigt mén og/eller erstatningen for erhvervsevnetab kan kreditorbeskyttes.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan ikke kreditorbeskyttes.

Ved indgåelse af ægteskab opstår der delingsformue. Det betyder, at der skal ske en ligedeling af ægtefællernes nettoformue i anledning af separation, skilsmisse og død.

Hvis man som ægtefæller ikke ønsker delingsformue, kan man lave særeje ved oprettelse af ægtepagt. 

Hvis man overvejer, at særeje er den rigtige løsning, bør man altid kontakte en advokat og få rådgivning herom, idet der findes flere muligheder for særeje.

Delingsformue og særeje

Forskellen på delingsformue og særeje er, at formuen ved delingsformue skal ligedeles, mens der ved særeje ikke finder nogen deling sted.

Det fremgår af Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 36, at ”Værdien af en ægtefælles erstatninger, godtgørelser og forsikringsudbetalinger m.v., der skyldes erhvervsevnetab, varigt men, svie og smerte, kritisk sygdom og tort m.v. som følge af personskade, indgår ikke i formuedelingen, i det omfang det modtagne er i behold”

Dette er i overensstemmelse med erstatningsansvarslovens § 18, stk. 2, hvoraf det fremgår, at ”erstatning og godtgørelse ”der ikke må antages at være forbrugt, ikke indgår i formuefællesskabet mellem ægtefæller ved skifte i anledning af ægteskabets ophør, separation eller bosondring.”

Betingelser for erstatning 

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne ikke finder anvendelse på krav om erstatning for tabt arbejdsfortegnelse, idet erstatningen træder i stedet for ens arbejdsindtægt, som normalt indgår i enten ens delingsformue.

Beskyttelsen af de øvrige erstatningsudbetalinger opnås ved en klar adskillelse af godtgørelsen og/eller erstatningen fra din øvrige økonomi, eksempelvis ved at du opretter en særskilt konto i dit pengeinstitut kaldet ”personskadeerstatning” .

Godtgørelsen/erstatningen skal herefter indbetales direkte til denne konto, idet du eller din advokat anmoder forsikringsselskabet herom.

Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste må ikke indsættes på kontoen, idet det kun er de kreditorbeskyttede midler, der må stå på den særskilte konto. 

Efter at beløbet er indbetalt, skal du være opmærksom på, at såfremt du hæver fra kontoen, vil beskyttelsen af det hævede beløb som udgangspunkt bortfalde. Du skal herudover være opmærksom på, at du ikke på noget tidspunkt må indsætte øvrige beløb på kontoen.

Du skal være meget opmærksom på at sikre dig bevis for, at erstatningen stadig er i behold i det tilfælde, hvor du gerne vil holde den udenfor din delingsformue og dermed ligedelingen. 

Det kræver at du sørger for, at erstatningen ikke bliver sammenblandet med jeres delingsformue i en sådan grad, at man ikke kan adskille den på et senere tidspunkt. 

Hvis du anvender en del af erstatningen til erhvervelse af fx en fast ejendom, kan du sikre dig beskyttelse mod deling ved skilsmisse mv. ved at lade det fremgå af skødet, at ejendommen er erhvervet for erstatningsudbetalingen.

Hvis erstatningen er forbrugt eller beløbet sammenblandet med jeres øvrige formue er beskyttelse i forhold til både kreditorer og ægtefælledeling fortabt og kan ikke senere genoprettes.

Ægtepagt

Det er dog også muligt at beskytte erstatningen ved oprettelse af ægtepagt.

Hvis man fx køber et sommerhus, hvor man indskyder 300.000 af den kreditorbeskyttede formue og 100.000,- kr. af delingsformuen, er det en mulighed at sikre beløbet mod ligedeling (som delingsformue), ved at oprette ægtepagt på netop det indbetalte beløb.

Hvis du er i tvivl om betydningen af en transaktionen fra dine kreditorbeskyttede midler, bør du altid kontakte en advokat og få rådgivning, INDEN du gør noget.

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for hjælp? Kontakt din Ret&Råd advokat idag.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.