Overrasket over regningens størrelse?

Mange forbrugere føler sig snydt når regningen for det arbejde, der er udført kommer fra håndværkeren. Dette skyldes nødvendigvis ikke at de er blevet snydt, men nok mere, at mange ikke kender principperne for, hvordan håndværkeren afregner arbejdet.

Artiklen er senest ajourført 29. december 2021.

Håndværkeren kan give prisoplysning på følgende måder

  • Overslag: dette er betegnelsen for en ca. pris, og anvendes ofte hvor man ikke helt er klar over opgavens omfang, og derfor er et prisoverslag ikke bindende på samme måde som et tilbud
  • Tilbud: dette er betegnelsen for en fast pris for et bestemt arbejde. I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der ikke er med i tilbuddet, idet dette vil blive opkrævet ved siden af.
  • Efterregning: i dette tilfælde afregnes arbejdet i henhold til den pris, som håndværkeren sætter, og som udgangspunkt må anses for en gængs pris.

Hvis man som forbruger ikke har fået et tilbud på arbejdet, anses arbejdet derfor som udført efter regning, og udgangspunktet er derfor, at man skal betale det som håndværkeren kræver.

Hvis du er utilfreds med regningens størrelse

Hvis regningen imidlertid er for høj i forhold til prisen for samme arbejde hos øvrige håndværkere, vil man kunne gøre indsigelser og i sidste ende indbringe spørgsmålet for retten.

Dette følger af købelovens § 72, som lyder således:

“Fremgår prisen eller dens fastsættelse ikke af aftalen eller forholdene i øvrigt, skal køberen betale, hvad der under hensyn til salgsgenstandens art og beskaffenhed, gængs pris ved aftalens indgåelse samt omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt.”

Man skal imidlertid være opmærksom på, at det i dette tilfælde vil være forbrugeren som skal sandsynliggøre, at prisen er højere end den gængse pris, og dette kan være svært.

I rigtig mange tilfælde har forbrugeren svært ved at bevise dette og ender derfor med at skulle betale regningen.

Det er derfor vigtigt, at man som forbruger sørger for, at man er enig med håndværkeren om, hvilket arbejde der skal udføres, og til hvilken pris, inden arbejdet påbegyndes.

I den forbindelse er det igen vigtigt at få afklaret om der kan forventes at skulle udføres arbejde som ikke er medtaget i tilbuddet.

På denne måde undgår man ubehagelige overraskelser som man ikke havde budgetteret med.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.