Når udlejer forsyner beboelseslejemål med strøm fra egne solcelle

Lejere modtager normalt elforsyning fra elselskabet og betaler enten direkte til udlejeren eller elselskabet. Udlejere, der betaler for strøm, kan kræve dette beløb fra lejeren, men der er betingelser, især når det ikke kun er opvarmning.

Typisk modtager lejere deres elforsyning fra elselskabet, som enten kræver betaling for forbruget hos lejeren eller udlejeren. Hvis du som udlejer afholder udgifter til elselskabet, kan du kræve et tilsvarende beløb fra din lejer, så lejeren betaler for sit aktuelle forbrug.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du som udlejer leverer strøm/el til lejemålet (til andet end opvarmning), så er det er en betingelse, at der er opsat individuelle forbrugsmålere i lejemålet, hvis du skal kunne kræve dine udgifter hertil refunderet af lejer.

Du skal som udlejer huske at udarbejde forbrugsregnskab til lejer

Udlejer skal årligt udarbejde et forbrugsregnskab til lejer, og du skal som udlejer være opmærksom på, at Lejeloven herudover stiller en række krav til forbrugsregnskabet. Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejer inden for bestemte frister og det skal bl.a. indeholde oplysning om:

  • Lejerens andel af de samlede udgifter og
  • Lejerens adgang til at gøre indsigelse 

Du skal som udlejer være opmærksom på, at lejer ikke bare kan afvise forbrugsregnskabet. Hvis Lejer ikke vil godkende forbrugsregnskabet, skal lejer skriftligt begrunde, hvad lejer ikke kan godkende. 

Hvis du som udlejer ikke overholder Lejelovens regler og formkrav er regnskabet ugyldigt, og du kan risikere at miste dit krav på efter-/tillægsbetaling.

Kan udlejer opkræve betaling fra lejer for egen solcelleproduceret strøm?

Lejeloven giver ikke adgang til at udlejer kan stå som direkte leverandør af el til lejemålet gennem et etableret solcelleanlæg, hvis strømmen er produceret via udlejers eget solcelleanlæg/solceller.

Hvis udlejer alligevel kræver betaling hos lejer

Hvis du som udlejer leverer strøm til lejer fra eget solcelleanlæg, så vil en sådan opkrævning være uberettiget, og du risikerer derfor at skulle betale de beløb, som du har opkrævet hos lejer tilbage med tillæg af renter.

Hvis du som udlejer er så uheldig, at lejer indbringer sagen for Huslejenævnet, og du taber sagen fuldt ud ved Huslejenævnet, så risikerer du også at komme til at betale et gebyr for at have tabt sagen ved huslejenævnet. Dette gebyr udgør kr. 6.597,00 (2023 niveau).

Hvad kan udlejer kræve af lejer i boliglejemål, hvis udlejer selv leverer strøm produceret af egne solceller på ejendommen?

Selve etableringen af solcelleanlægget kan være en forbedringsudgift, der kan bruges som grundlag for en lejeforhøjelse.

Dvs. når udlejer leverer strøm til lejer, som er produceret af udlejers eget solcelleanlæg, så er udlejer berettiget til få dækket sine udgifter til etablering af solcelleanlægget gennem en forbedringsforhøjelse af lejen, så det sluttelig bliver boliglejerene, der kommer til at finansierer udlejers opførelse af et solcelleanlæg.

I de perioder, hvor dit solcelleanlæg/solceller ikke lever tilstrækkelige mængder strøm til at dække forbruget, er du som udlejer berettiget til at få refunderet dine udgifter til køb af el hos lejer.

Udlejere skal passe på Lejelovens begrænsninger ved forbedringsforhøjelser!

Som udlejer af boliglejemål skal dog være opmærksom på, de begrænsninger som lejeloven har i dag. I boliglejemål, hvor lejen er fastsat efter reglerne om omkostningsbestemt leje risikerer du f.eks. at lejen efter en forbedringsforhøjelse kommer til at stige så meget, at den overstiger det ”lejedes værdi”, hvilket kan resultere i, at lejeren kan kræve huslejen nedsat.  

Herudover skal du som udlejer huske varslingsreglen i lejelovens § 106. Reglen bevirker, at du som udlejer skal underrette boliglejerene senest 3 måneder før, du iværksætter en påtænkt forbedring, og samtidig skal du oplyse lejerne om, at de inden for en frist på 6 uger, kan kræve at få tilbudt en anden passende bolig, hvis de varslede arbejder, vil medføre en lejeforhøjelse, der er højere end kr. 218,- pr. m2 (2023-niveau (226 kr. 2024-niveau)) når den lægges sammen med eventuelle forbedringsforhøjelser, der er gennemført i de seneste 3 år.

Bliv klogere på leje af bolig på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.