Må du kalde chefen en idiot på Facebook?

I takt med at vi efterhånden bruger mere og mere tid på de sociale medier, er vi også begyndt at tilkendegive langt flere af vores meninger til et langt større publikum. Men er der grænser for, hvad du må skrive om chefen og din arbejdsplads på de sociale medier? Bliv klogere på, hvad du må og ikke må skrive samt hvad du kan risikere, hvis du ytre dig negativt om din chef og arbejdsplads på de sociale medier.

Loyalitet over for arbejdsgiver

Det er et grundlæggende princip, at der i ethvert ansættelsesforhold består en loyalitetspligt over for virksomheden og arbejdsgiveren.

Hvis din adfærd har karakter af misligholdelse af ansættelsesforholdet, vil et opslag på de sociale medier i henhold til de ansættelsesretlige regler i værste fald kunne medføre bortvisning eller opsigelse.

Indholdet af loyalitetsforpligtelsen medfører, at man som lønmodtager ikke ved sin handlemåde (f.eks. ved opslag på de sociale medier) på utilbørlig vis må stille virksomheden eller dens ledelse i et dårligt lys.

Loyalitetsforpligtelsen gælder både i forhold til virksomhedens økonomi og i forhold til chefens og/eller ledelsens ageren.

Hvad risikerer jeg, hvis jeg gør det?

Hvis din adfærd har karakter af misligholdelse af ansættelsesforholdet, vil et opslag på de sociale medier i henhold til de ansættelsesretlige regler i værste fald kunne medføre bortvisning eller opsigelse.

Afhængig af karakteren af opslaget/ytringen vil det dog i flere tilfælde være nødvendigt, at arbejdsgiver forud for opsigelse eller bortvisning giver lønmodtageren en advarsel.

Dog fremgår det oftere af ansættelseskontrakter i dag, hvordan lønmodtageren skal agere på de sociale medier i forhold til arbejdspladsen, hvorfor man i flere sager er kommet frem til, at en forudgående advarsel ikke var påkrævet.

Domstolene er tidligere kommet frem til, at en bortvisning af en medarbejder var berettiget, i en situation, hvor en medarbejder havde kaldt chefen en idiot på Facebook.

Bedømmelsen af opslagets grovhed vurderes som udgangspunkt ud fra  indholdet af ytringen/opslaget. Grovheden vurderes blandt andet også ud fra om opslaget er internt, sker i et lukket forum eller sker over for parter med en kommerciel kontakt til virksomheden.

Det vil altså være sådan at grovheden af opslaget også vurderes ud fra, hvorvidt arbejdsgiverens/virksomhedens omdømme har lidt skade.

Domstolene er tidligere kommet frem til, at en bortvisning af en medarbejder var berettiget, i en situation, hvor en medarbejder havde kaldt chefen en idiot på Facebook.

I den pågældende sag var der dog tale om en åben facebook-profil, hvorfor det ikke kan afvises, at en bortvisning ville være uberettiget, hvis man alene havde ytret dette i et privat/lukket forum, hvor ingen af modtagerne har en kommerciel tilknytning til virksomheden.

Såfremt opslagets karakter har en vis grovhed, risikere man altså at blive bortvist.

I en sag afgjort ved faglig voldgift kom man modsat frem til at en ytring på Facebook ikke berettigede til bortvisning af medarbejderen.

Medarbejderen i den pågældende sag var tidligere blevet advaret, idet arbejdsgiver fandt, at medarbejderen havde fremsat udokumenterede påstande om virksomheden.

Medarbejderen skrev følgende på Facebook:

” ”Fantastisk!!!!! så er der måske noget der fungerer i koncernservice. Jeg er portør på […] sygehus og fra mit synspunkt fungerer INTET hverken i rengøringen eller i portørcentralen, alt er sparet ned og alle farer rundt som en flok skide høns i en hønsegård og ved ikke hvad de skal. Chefer og ledere på niveau 3 og 4 tager ikke ansvar for en skid, men kaster alt over på de almindelige ansatte og det hele sejler. Alt dette har jeg ca. 45 mands opbakning til. Ud fra hvad jeg oplever personligt så lider patienterne også under dette koncern-cirkus, dette i form af ventetider og manglende rengøring FY FOR HELVEDE… PS jeg er skide ligeglad med hvad for en samtale i kalder mig ind til næste gang, men jeg håber på bedre kaffe end den jeg fik sidst.

Den faglige voldgift kom i den konkrete sag frem til, at medarbejderen på baggrund af en trivselsundersøgelse på arbejdspladsen havde haft et rimeligt grundlag for at udtale sig kritisk og at tonen og sprogbrugen i opslaget ikke var i en urimelig grov form.

På trods af brug af termer som ”en flok skide høns” og ”FY FOR HELVEDE” vurderede den faglige voldgift altså, at dette ikke var så urimelig groft, at det berettigede til en bortvisning.

Det er ikke muligt at oplyse noget generelt om hvornår noget er så groft, at det berettiger til bortvisning, idet alle sager bedømmes ud fra de konkrete forhold.

Hvad nu hvis jeg allerede er opsagt?

Mange medarbejdere der bliver opsagt, mister med det samme deres loyalitetsfølelse over for virksomheden.

Derfor er langt flere også fristet til at ytre deres mening om chefen eller virksomheden i opsigelsesperioden.

Man skal dog være opmærksom på, at lønmodtagerens loyalitetsforpligtelse forsat består.

Såfremt opslagets karakter har en vis grovhed, risikere man altså at blive bortvist.

Ved bortvisning har man ikke en opsigelsesperiode, hvorfor man fra bortvisningstidspunktet ikke længere har krav på løn.

Efter ansættelsesforholdet er ophørt, risikerer man ikke længere at blive opsagt eller bortvist, men i visse situationer vil man kunne blive erstatningsansvarlig over for virksomheden efter dansk rets almindelige regler herom, hvis  man ved offentlig kritik har skadet en virksomhed i et omfang, hvor det er muligt for virksomheden at dokumentere et tab som følge heraf.

Men hvad nu hvis chefen rent faktisk er en idiot?

… Tja, så er det bedst kun at ytre sig herom privat og begynde at lede efter et nyt arbejde. 

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for yderligere rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 12-09-2016

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.