Kan jeg tvinges til at holde ferie?

De fleste ansatte er omfattet af ferielovens regler, og det er således disse bestemmelser, som regulerer de rettigheder som vi har i forbindelse med afholdelse af vores ferie.

Artiklen er revideret 5. januar 2021

Af ferieloven fremgår at alle har ret til 25 dages ferie.

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Du har stadig ret til 25 dages ferie, men modsat tidligere, optjenes ferien løbende, og kan afholdes allerede fra måneden efter den er optjent

Ferien optjenes i perioden 1. september til 31. august og den optjente ferie kan afholdes i perioden fra 1. september til 31. december året efter. 

At ferie nu optjenes løbende sikrer at nyansatte også har mulighed for at holde ferie med løn.

Som medarbejder har man som udgangspunkt krav på at afholde 15 dages sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september, den såkaldte hovedferie. (der gælder dog særlige regler for ansatte med planteavl).

Som medarbejder har man som udgangspunkt krav på at afholde 15 dages sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september, den såkaldte hovedferie. (der gælder dog særlige regler for ansatte med planteavl).

En ferieuge svarer til 5 feriedage.

Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at acceptere den ferie som medarbejderen ønsker, men skal tage de fornødne hensyn til medarbejderen ud fra virksomhedens drift.

Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at acceptere den ferie som medarbejderen ønsker, men skal tage de fornødne hensyn til medarbejderen ud fra virksomhedens drift.

Udgangspunktet er at ferie skal planlægges af arbejdsgiveren og medarbejderne i fællesskab, således, at man kan tilgodese begge parters behov.

Af loven fremgår at arbejdsgiveren så vidt muligt skal tage hensyn til medarbejderens ønsker og behov.
Dette betyder dog også, at arbejdsgiveren ikke altid er forpligtet til at acceptere den ferie som medarbejderen ønsker, men blot skal tage de fornødne hensyn ud fra virksomhedens drift.

Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt oplyse medarbejderen om hvornår ferie kan afholdes, og arbejdsgiveren skal senest 3 måneder ført hovedferien begynder oplyse medarbejderen om ferie.

For ferie uden for hovedferie skal arbejdsgiveren orientere medarbejderne senest 1 måned før ferien begynder.

Mange arbejdsgivere ser en fordel i at holde virksomheden helt lukket i en periode, således at alle medarbejdere afholder deres ferie samtidig.
På denne måde begrænser arbejdsgiveren den situation at virksomheden ” kører på halv kraft” i en lang periode.

Arbejdsgiver kan godt fastlægge din ferie med et bestemt varsel (se ovenfor) og du kan derfor i princippet godt tvinges til at holde ferie på et bestemt tidspunkt, fx hvis virksomheden holder helt lukket.

Som udgangspunkt har du ikke krav på at få overført ferie, der ikke er afholdt i ferieåret. Dette skal aftales mellem arbejdsgiver og medarbejderen inden ferieafholdelsesperioden slutter den 31. december. 

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for yderligere rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.